Кетъринг


6_KКЕТЪРИНГ

с интензивно изучаване на английски език

втори чужд език – немски или руски

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Общ бал

=

БЕЛ
изпит

Х

2

+

Математика
изпит

Х

2

+

Математика
удостоверение
7-и клас

+

География
удостоверение
7-и клас

 

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

 • да планират, организират, ръко­во­дят и контролират дейностите, свързани с организираното хране­не;
 • да познават технологичните процеси, техниката, организацията и управлението при кулинарното и сладкарското производство;
 • да прилагат съвременните марке­тингови и рекламни концепции;
 • да осъществяват контрол върху суровини и готова кулинарна и сладкарска продукция;
 • да създават нови продукти в хране­нето;
 • да прилагат съвременните прин­ципи на здравословното хранене;
 • да стартират собствен бизнес.

 

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Кетъринг” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Ресторантьор”.

Завършилите могат да работят:

 • като най-перспек­тивните и търсени специалисти в момента в сферата на ресторан­тьорството и хотелиер­ството;
 • контролират работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция (детско, диетично хранене, особености при различни национални кухни);
 • правят разценка на кулинарната продукция и проучват пазара;
 • организират и провеждат тържества.

 

Подробен учебен план може да видите тук.

 

2 Comments

 1. Аз се казвам Анка Асенова Михайлова.Много ми харесва кетъринг и нямам търпение да завърша 7 клас и да дойда да уча при вас. Дано ме приемете

 2. Nikolai

  Koga shte izleznat rezultatit ot priema za kandidactvane ?

Leave a Comment