Икономическа информатика


с интензивно изучаване на английски език

 

Прием – след завършен 7-ми клас

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Оценката от теста по БЕЛ
 • Утроената оценка от теста по математика
 • Оценката по математика и география от свидетелството за завършен VII клас

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения :

 • за организация на работа на компютърната техника в предприятието;
 • инсталиране и администриране на необходимия приложен и системен софтуер на работа с компютърна система;
 • използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи;
 • създаване и използване на web приложения съгласно маркетин­говата стратегия на фирмата, електронните системи за бизнес, търговия и услуги;
 • ползва ефективно съвременните персонални компютри и прог­рамни продукти в областта на счетоводството.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и могат да продължат образо­ванието си във всички ВУЗ.

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Икономическа информатика”, придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Икономист – информатик”.

Завършилите ученици имат възможности за професионална реализация във всички сфери на пазарното стопанство, заемане на длъжности в областта на информатиката, както и професиите от групите: „Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи”, „Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент”, „Икономисти”.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ:

 

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 1. Обща икономическа теория
 1. Микроикономика
 1. Макроикономика
 1. Право
 1. Обща  теория на счетоводната отчетност
 1. Бизнес комуникации
 1. Финанси
 1. Предприемачество
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 1. Икономика на предприятието
 1. Счетоводство на предприятието
 1. Статистика
 1. Чужд език по професията
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 1. Икономическа информатика
 1. Програмиране и алгоритмични  езици
Учебна практика по:
 • Компютърни архитектури и оперaционни системи
 • Функционални приложни програми
 • Интернет и електронна търговия
 • Счетоводство на предприятието
 • Работа в учебно предприятие
 • Компютърно счетоводство
Производствена практика
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)
СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

 

2 Comments

 1. Йордан Иванов Данчев

  Уважаеми колеги, моля за помощ !!! Не мога да си намеря разпределения по „Програмиране и алгоритмични езици“ и „Икономическа информатика“ ЗПП и двете за 12(дванадесети клас), надявам се на съдействие, за което предварително БЛАГОДАРЯ.

 2. Йордан Иванов Данчев

  Уважаеми колеги, моля за помощ !!! Не мога да си намеря разпределения по „Програмиране и алгоритмични езици“ и „Икономическа информатика“ ЗПП и двете за 12(дванадесети клас), надявам се на съдействие, за което предварително БЛАГОДАРЯ.

Leave a Comment