Прием


ПЛАН ПРИЕМ за 2016 – 2017 учебна година

 

Приемът на ученици в Професионална гимназия „Велизар Пеев“ се осъществява по реда на Наредба №11 / 28.03.2005г. на Министерството на образованието и науката. Кандидат-гимназистите полагат изпити по Български език и литература и Математика в рамките на Националното външно оценяване.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образование, свидетелство за профе­сионална квалификация и могат да продължат образованието си във всички ВУЗ.

СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. клас с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език – немски или руски:

 

СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО основно образование с първи чужд език английски, втори ЧУЖД ЕЗИК – немски или руски: