Прием 2019


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ – СВОГЕ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. Електрически превозни средства
  2. Компютърна техника и технологии
  3. Компютърна графика
  4. Икономика и мениджмънт
  5. Кетъринг

Всички специалности са с разширено изучаване на английски език, втори чужд език – немски или руски.

След успешно издържани държавни изпити учениците получават:

  1. Диплома за средно образование
  2. Свидетелство за професионална квалификация – III степен
  3. Свидетелство за управление на МПС за специалност „Електрически превозни средства“

Със Заповед № РД 10-195 / 30.04.2019г. на Министъра на образованието и науката ПГ „Велизар Пеев“ – Своге е определена за училище, в което се приемат документи за участие в класирането при осъществяване на държавен прием на ученици в VIII клас.

График на дейностите по приемането на учениците за учебната 2019/2020г.

Leave a Comment