ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ – СВОГЕ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

  1. Електрически превозни средства
  2. Компютърна графика
  3. Компютърна техника и технологии
  4. Икономика и мениджмънт
  5. Кетъринг

 

Всички специалности са с разширено изучаване на английски език, втори чужд език – немски или руски.

След успешно издържани държавни изпити учениците получават:

  1. Диплома за средно образование
  2. Свидетелство за професионална квалификация – III степен
  3. Свидетелство за управление на МПС за специалност „Електрически превозни средства“

 

Повече информация за специалностите може да прочете на ПРИЕМ 2020-2021

Leave a Comment