Преминаване към обучение в електронна среда


С въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в ПГ „Велизар Пеев“.

Учебният процес ще се осъществява синхронно в Google Classroom като се спазва седмичното разписание на часовете.

Leave a Comment