ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Първата Панорама на професионалното образование и обучение в Софийска област е организирана виртуално от Регионално управление на образованието – София-регион.

Целта е да се подпомогнат кандидат-гимназистите да направят информиран избор на образование и професия, съобразен с търсенето на пазара на труда и да се популяризира професионалното образование и обучение в областта.

ПГ „Велизар Пеев“ участва с два видеоклипа:

  1. Общо представяне на държавен план-прием 2020/2021

https://www.youtube.com/watch?v=SjZA880fu4c&t=29s

  1. Специалност „Електрически превозни средства“

https://www.youtube.com/watch?v=tgI0tsJn4vk

/видео: Мариана Георгиева, ученичка XII клас, специалност „Икономика и мениджмънт“/

Leave a Comment