Откриване на учебната година


Уважаеми ученици и родители,

Поради епидемичната обстановка, във връзка с COVID-19, откриването на новата учебна 2021/2022 година ще се проведе по следния начин:

На 15 септември от 9:30 часа – посрещане на учениците от VIII клас в двора на гимназията.

За целта в 9:20 ч. учениците трябва да се подредят по паралелки:

VIII А „Електрически превозни средства“ – кл. ръководител Ю. Геловска

VIII Б „Компютърна техника и технологии“ и „Кетъринг“ – кл. ръководител Ц. Славова

VIII В „Компютърна графика“ –  кл. ръководител Б. Груева

 

В 10:00 часа – посрещане на учениците от IX, X, XI и XII клас в класните стаи от съответните класни ръководители.

 

Разпределение на класните стаи:

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСНА СТАЯ
VІІІ А Електрически превозни средства № 5А
VІІІ Б КТТ/ Кетъринг № 13
VІІІ В Компютърна графика № 14
ІХ А Електрически превозни средства № 10
ІХ Б Икономика и мениджмънт / КТТ № 15
ІХ В Компютърна графика № 8
ІХ Г Кетъринг № 6А
Х А Електрически превозни средства № 11
Х Б Икономика и мениджмънт / КТТ № 12
Х В Компютърна графика № ММЗ 3
Хг Кетъринг № 22
ХІ А Електрически превозни средства № 9А
ХІ Б Икономика и мениджмънт / КТТ Конферентна зала
ХІ В Компютърна графика № 3А
ХІ Г Кетъринг № 8А
ХІІ А Електрически превозни средства № 10А
ХІІ Б Компютърна графика/ Приложно програмиране № 2А
ХІІ В Кетъринг № 21

 

 

Ръководството и екипът на ПГ „Велизар Пеев“ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!

Leave a Comment