ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА


Уважаеми ученици и родители,

Поради епидемичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се проведе по следния начин:

В 9:00 часа – официално посрещане на учениците от VIII клас в двора на гимназията.

За целта в 8:50 ч. учениците трябва да се подредят по паралелки:

VIII А „Електрически превозни средства“ – кл. ръководител С. Рангелова

VIII Б „Икономика и мениджмънт“ и „Компютърна техника и технологии“ – кл. ръководител – А. Христова

VIII В „Компютърна графика“ –  кл. ръководител К. Илиева

VIII Г „Кетъринг“ –  кл. ръководител С. Маринкова

В 10:00 часа – посрещане на учениците от IX, X, XI и XII клас в класните стаи от съответните класни ръководители.

Разпределение на класните стаи:

Паралелка                  № на кл. стая

IX A – ЕПС                           11

IX Б – ИМ и КТТ                 12

IX В – КГ                             ММЗ 3

IX Г – Кетъринг                  5 А

X А – ЕПС                            22

X Б – ИМ и КТТ                  Конферентна зала

X В – КГ                              3 А

X Г – Кетъринг                   6 А

XI А – ЕПС                           21

XI Б – КГ и ПП                    8

XI В – Кетъринг                 10 А

XII А – СП                            8 А

XII Б – ИМ                          23

XII В – КГ и ЦПУ                 2 А

XII Г – ЕМА и КТТ               7

XII Д – ПСИ                         9 А

 

Ръководството и екипът на ПГ „Велизар Пеев“ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!

Leave a Comment