ОТКРИВАНЕ НА КАБИНЕТ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА


На 7 февруари, патронен празник на Професионална гимназия „Велизар Пеев”, бе открит нов кабинет по компютърна графика. За оборудването му училището получи дарение от г-н Иван Михайлов – управител на „Вистеон Електроникс България“ ЕООД.

Кабинетът разполага с компютри и графични таблети отговарящи на изискванията за обучение по специалността компютърна графика и професионално фото студио.

Лентата прерязаха г-жа Росица Иванова – началник на РУО София регион и г-н Илия Левков – председател на Националната браншова организация за елетромобилност ИКЕМ, които поздравиха учителския колектив и учениците за новия кабинет.

Leave a Comment