Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
                    УТВЪРДИЛ:………………
                  СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 11.КЛАС 22.04.2019 г.  А.ПЕТКОВА Д.ЙОРДАНОВА М.КАЦАРОВА Л.РАШКОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП  – 11.КЛАС 25.04.2019 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА   – 12.КЛАС 22.04.2019 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА М.КАЦАРОВА Л.РАШКОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА  ЗИП – 12.КЛАС 25.04.2019 г. Ю.ГЕЛОВСКА А.АНГЕЛОВА С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  8.КЛАС 08.04.2019 г. Е.ИГНАТОВА Ю.ИЛИЕВА К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  9.КЛАС 08.04.2019 г. Й.ГРИГОРОВА С.ВЛАДИМИРОВА К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  10.КЛАС 08.04.2019 г. И.ТАКЕВА Й.ГРИГОРОВА К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  11.КЛАС 08.04.2019 г. И.ТАКЕВА С.ВЛАДИМИРОВА К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА
РУСКИ ЕЗИК – 9.КЛАС 09.04.2019 г. П.ПЕТРОВА Ю.ГЕЛОВСКА Л.МЛАДЕНОВА А.ПЕТРОВА
МАТЕМАТИКА – 8, 9 И 10.КЛАС 12.04.2019 г. К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА
МАТЕМАТИКА – 11 И 12.КЛАС 12.04.2019 г. А.ВАСИЛЕВА А.ПЕТРОВА Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ – 8,9 И 10.КЛАС 11.04.2019 г. С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ С.ВЛАДИМИРОВА С.ВАСИЛЕВА
ИСТОРИЯ – 8, 9.КЛАС 15.04.2019 г. М.АЛЕКСАНДРОВ А.ЙОРДАНОВ Г.НИКОЛОВА

И.КИРОВА

ИСТОРИЯ – 10, 11.КЛАС 15.04.2019 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ Г.НИКОЛОВА

И.КИРОВА

ИСТОРИЯ ЗИП – 12.КЛАС 15.04.2019 г. М.АЛЕКСАНДРОВ А.ЙОРДАНОВ Г.НИКОЛОВА

И.КИРОВА

ГЕОГРАФИЯ – 8, 9.КЛАС 10.04.2019 г.  С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА А.ХРИСТОВА

К.ПЕТРОВА

ГЕОГРАФИЯ – 10.КЛАС 10.04.2019 г. М.КРЪСТАНОВА С.БЕЛЧЕВА А.ХРИСТОВА

К.ПЕТРОВА

ГЕОГРАФИЯ – 12.КЛАС ЗИП 15.04.2019 г. С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА Г.НИКОЛОВА

И.КИРОВА

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА – 9.КЛАС 30.04.2019 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ Й.ГРИГОРОВА

И.ТАКЕВА

ЕТИКА И ПРАВО – 10.КЛАС 30.04.2019 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ Й.ГРИГОРОВА

И.ТАКЕВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 8, 9, 10.КЛАС 16.04.2019 г. М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА А.ТОДОРОВ

С.ИВАНОВА

ХИМИЯ И ООС – 8, 9.КЛАС 23.04.2019 г. Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА А.ЙОРДАНОВ Ю.ГЕЛОВСКА
БИОЛОГИЯ И ЗО – 8, 9, 10.КЛАС 19.04.2019 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Ц.СЛАВОВА М.АЛЕКСАНДРОВ
ФИЛОСОФИЯ – 8, 9, 11.КЛАС 30.04.2019 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ Й.ГРИГОРОВА

И.ТАКЕВА

МУЗИКА – 9.КЛАС 02.05.2019 г. М.КАЦАРОВА В.ВЪЛКОВ С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 8, 9.КЛАС 17.04.2019 г. Н.ШАДОВА Д.БОЖИНОВА С.БЕЛЧЕВА

П.ПЕТРОВА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ –  8, 9, 10.КЛАС 18.04.2019 г. С.МАРИНКОВА К.ГРОЗЕВ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 11, 12.КЛАС 18.04.2019 г. К.ГРОЗЕВ М.ПАНЧЕВ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 8.КЛАС 24.04.2019 г. М.КРЪСТАНОВА К.ПЕТРОВА Д.ГОЧЕВА

К.ГРОЗЕВ

МАШИНОЗНАНИЕ – 9.КЛАС 24.04.2019 г. П.КОРНОВ Р.СТАЙКОВА Д.ГОЧЕВА

К.ГРОЗЕВ

СМПХХСИ – 9.КЛАС 18.04.2019 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА М.КРЪСТАНОВА Ю.ИЛИЕВА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – 11.КЛАС 18.04.2018 г. Д.БОРИСОВА В.ВЪЛКОВ М.КРЪСТАНОВА Ю.ИЛИЕВА
МИКРОБИОЛОГИЯ – 10.КЛАС 19.04.2019 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Ц.СЛАВОВА М.АЛЕКСАНДРОВ
ПРИЛОЖНА ДЕКОРАЦИЯ – 11.КЛАС 23.04.2019 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА А.ЙОРДАНОВ Ю.ГЕЛОВСКА
ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ В ХВП – 11.КЛАС 30.04.2019 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА Й.ГРИГОРОВА

И.ТАКЕВА

ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 11.КЛАС 09.04.2019 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА Л.МЛАДЕНОВА А.ПЕТРОВА
ЗБУТ – 9, 10.КЛАС 23.04.2019 г. Л.МЛАДЕНОВА П.КОРНОВ А.ЙОРДАНОВ Ю.ГЕЛОВСКА
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ – 10.КЛАС 22.04.2019 г. В.ВЪЛКОВ Д.БОРИСОВА М.КАЦАРОВА Л.РАШКОВА
ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ – 10.КЛАС 25.04.2019 г. С.ИВАНОВА В.ВЪЛКОВ С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА – 10.КЛАС 10.04.2019 г. Д.БОРИСОВА В.ВЪЛКОВ А.ХРИСТОВА

К.ПЕТРОВА

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – 12.КЛАС 19.04.2019 г. В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ Й.ГРИГОРОВА

И.ТАКЕВА

СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – 12.КЛАС 23.04.2019 г. И.КИРОВА Г.НИКОЛОВА А.ЙОРДАНОВ Ю.ГЕЛОВСКА
СОМЕЛИЕРСТВО – 12.КЛАС 09.04.2019 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА Л.МЛАДЕНОВА А.ПЕТРОВА
ООКС – 12.КЛАС 30.04.2019 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА Й.ГРИГОРОВА

И.ТАКЕВА

ОТЧИТАНЕ НА КЕТЪРИНГОВА ДЕЙНОСТ – 12.КЛАС 10.04.2019 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА А.ХРИСТОВА

К.ПЕТРОВА

ПРАВО – 11.КЛАС 08.04.2019 г. А.ХРИСТОВА К.ПЕТРОВА К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО -11.КЛАС 23.04.2019 г. К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА А.ЙОРДАНОВ Ю.ГЕЛОВСКА
СТАТИСТИКА – 11.КЛАС 16.04.2019 г. А.ХРИСТОВА К.ПЕТРОВА А.ТОДОРОВ

С.ИВАНОВА

МАРКЕТИНГ – 11.КЛАС 24.04.2019 г. КАТЯ ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА Д.ГОЧЕВА

К.ГРОЗЕВ

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 11.КЛАС 02.05.2019 г. К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
ФИНАНСИ – 11.КЛАС 03.05.2019 г. К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА Г.ДИМИТРОВ Д.БОЖИНОВА
ВГРАДЕНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ – 12.КЛАС 30.04.2019 г. В.ВЪЛКОВ С.ИВАНОВА Й.ГРИГОРОВА

И.ТАКЕВА

УП – ВГР.УПР.СИСТЕМИ – 12.КЛАС 11.04.2019 г. В.ВЪЛКОВ С.ИВАНОВА
УП – ООКС 11.04.2019 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 12.КЛАС КЕТЪРИНГ 08.04.2019 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
УП – ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛ.ИЗДЕЛИЯ – 10.КЛАС 08.04.2019 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА
УП – ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛ.ИЗДЕЛИЯ – 10.КЛАС ЗИП 11.04.2019 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА