Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ: 14.00 ЧАСА
                    УТВЪРДИЛ:………………
                  СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 9.КЛАС 15.1.2018 Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА Р.ТРАШЛИЕВА Л.РАШКОВА М.КАЦАРОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 11.КЛАС 15.1.2018 Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА Р.ТРАШЛИЕВА Л.РАШКОВА М.КАЦАРОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 12.КЛАС 15.1.2018 Ю.ГЕЛОВСКА Р.ТРАШЛИЕВА Л.РАШКОВА М.КАЦАРОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП – 12.КЛАС 25.1.2018 Р.ТРАШЛИЕВА Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЦЕНКОВА П.КОРНОВ
РУСКИ ЕЗИК – 9.КЛАС 17.1.2018 Ю.ГЕЛОВСКА П.ПЕТРОВА Г.ДИМИТРОВ Н.НИКОЛОВ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 9, 11.КЛАС 26.1.2018 Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА А.ДИКОВА М.КРЪСТАНОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗИП 12.КЛАС 26.1.2018 Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА А.ДИКОВА М.КРЪСТАНОВА
МАТЕМАТИКА – 9, 11.КЛАС 18.1.2018 А.ПЕТРОВА К.СТОИЧКОВА С.МАРИНКОВА Г.ИВАНОВА
МАТЕМАТИКА – 12.КЛАС 18.1.2018 К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА С.МАРИНКОВА Г.ИВАНОВА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9.КЛАС 16.1.2018 С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ИСТОРИЯ – 9, 11.КЛАС 10.1.2018 А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
ИСТОРИЯ – ЗИП 12.КЛАС 10.1.2018 А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
ГЕОГРАФИЯ – 9.КЛАС 12.1.2018 С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА Л.МЛАДЕНОВА С.ИВАНОВА
ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 11.1.2018 Ц.СЛАВОВА С.БЕЛЧЕВА Д.БОЖИНОВА А.ВАСИЛЕВА
ФИЛОСОФИЯ – 11.КЛАС 11.1.2018 Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ Д.БОЖИНОВА А.ВАСИЛЕВА
БИОЛОГИЯ – 9.КЛАС 23.1.2018 Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Ю.ГЕЛОВСКА Й.ГРИГОРОВА
СВЯТ И ЛИЧНОСТ 12.1.2018 С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ Л.МЛАДЕНОВА С.ИВАНОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 9 И 12.КЛАС 19.1.2018 К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 11.КЛАС 19.1.2018 К.ПЕТРОВА А.ДИКОВА С.РАНГЕЛОВА Ю.ИЛИЕВА
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТУРИСТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ – 11.КЛАС 17.1.2018 Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА Г.ДИМИТРОВ Н.НИКОЛОВ
СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – 11.КЛАС 16.1.2018 И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ В ТУРИЗМА – 11.КЛАС 22.1.2018 К.ПЕТРОВА А.ДИКОВА А.ПЕТКОВА Д.ЙОРДАНОВА
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ – 9.КЛАС 22.1.2018 П.КОРНОВ Г.КРЪСТАНОВ А.ПЕТКОВА Д.ЙОРДАНОВА
ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ – 9.КЛАС 9.1.2018 В.ВЪЛКОВ П.КОРНОВ Р.ТРАШЛИЕВА А.ХРИСТОВА
ВЪВЕДЕНИЕ В РС – 9.КЛАС 22.1.2018 Г.ДИМИТРОВ В.ВЪЛКОВ А.ПЕТКОВА Д.ЙОРДАНОВА
ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ  – 12.КЛАС 22.1.2018 Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА А.ПЕТКОВА Д.ЙОРДАНОВА
ВГРАДЕНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ – 12.КЛАС 9.1.2018 В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ Р.ТРАШЛИЕВА А.ХРИСТОВА
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ДИЗАЙН – 12.КЛАС 16.1.2018 Н.НИКОЛОВ Д.БОЖИНОВА А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – 12.КЛАС 24.1.2018 Г.ДИМИТРОВ В.ВЪЛКОВ А.ПЕТРОВА К.СТОИЧКОВА
ТКИК – 11.КЛАС 9.1.2018 Г.НИКОЛОВА Д.ГОЧЕВА Р.ТРАШЛИЕВА А.ХРИСТОВА
МАШИНОЗНАНИЕ – 9.КЛАС 24.1.2018 П.КОРНОВ Р.СТАЙКОВА А.ПЕТРОВА К.СТОИЧКОВА
УП ВГРАДЕНИ УПР. СИСТЕМИ – 12.КЛАС 17.1.2018 В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ
УП ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ – 12.КЛАС 11.1.2018 Г.ДИМИТРОВ Н.НИКОЛОВ