Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Начало:                     УТВЪРДИЛ:………………
до 14.09.2020г. – от 9,30 часа                   СТАНЧО АТАНАСОВ
от 15.09.2020г. – от 14,00 часа ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 9.КЛАС 16.09.2021 г.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА-ЗИП  – 12.КЛАС 16.09.2021 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 9.КЛАС 20.09.2021 г.
ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 12.КЛАС 20.09.2021 г.
РУСКИ  ЕЗИК – 9.КЛАС 23.09.2021 г.
НЕМСКИ  ЕЗИК – 9.КЛАС 23.09.2021 г.
ИКОНОМИКА – 12.КЛАС 23.09.2021 г.
МАТЕМАТИКА – 9.КЛАС 27.09.2021 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9.КЛАС 29.09.2021 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –  9.КЛАС 13.09.2021 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 9.КЛАС 30.09.2021 г.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 9.КЛАС 17.09.2021 г.
УП-АСЕМБЛИРАНЕ РС – 12.КЛАС 13.09.2021 г.
УП-КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – 12.КЛАС 14.9.2021 г.
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 12.КЛАС 08.09.2021 г.