Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
УТВЪРДИЛ:…………..
СТАНЧО АТАНАСОВ
от 14,00 часа ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 12.КЛАС 12.01.2021 г. А.ПЕТКОВА Ю.ГЕЛОВСКА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП  – 12.КЛАС 13.01.2021 г. Ю.ГЕЛОВСКА А.ПЕТКОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  –  9.КЛАС 06.01.2021 г. И.ТАКЕВА Й.ГРИГОРОВА
МАТЕМАТИКА – 8.КЛАС 08.01.2021 г. А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА
МАТЕМАТИКА – 9.КЛАС 08.01.2021 г. К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА
МАТЕМАТИКА – 12.КЛАС 08.01.2021 г. А.ВАСИЛЕВА А.ПЕТРОВА
ИНФОРМАТИКА – 9.КЛАС 11.01.2021 г. Г.ДИМИТРОВ СН.ИВАНОВА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9.КЛАС 18.01.2021 г. С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 8.КЛАС 15.01.2021 г.  С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗИП – 12.КЛАС 15.01.2021 г. М.КРЪСТАНОВА С.БЕЛЧЕВА
СВЯТ И ЛИЧНОСТ – 12.КЛАС 19.1.2021 г. С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ
БИОЛОГИЯ И ЗО – 9.КЛАС 20.1.2021 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 9.КЛАС 25.1.2021 г. М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА
ХИМИЯ И ООС – 8.КЛАС 14.1.2021 г. Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА
ХИМИЯ И ООС – 9.КЛАС 14.1.2021 г. Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 12.КЛАС 07.1.2021 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 8.КЛАС 07.1.2021 г. М.КРЪСТАНОВА А.ХРИСТОВА
ИКОНОМИКА – 12.КЛАС 21.1.2021 г. А.ХРИСТОВА В.ГРИГОРОВА
ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-12.КЛАС 06.1.2021 г. Ю.ИЛИЕВА

М.ДЪ ХРОУД

ДЪННИ ПЛАТКИ ЗА РС – 11.КЛАС 13.01.2021 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ
ПРОГРАМИРАНЕ – 11.КЛАС 11.01.2021 г. Г.ДИМИТРОВ СН.ИВАНОВА
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ-11.КЛАС 18.01.2021 г. В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ
УП-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА – 12.КЛАС 18.01.2021 г. С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ
УП-ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ – 12.КЛАС 21.1.2021 г. А.ХРИСТОВА В.ГРИГОРОВА
УП – КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ – 12.КЛАС 15.01.2021 г. А.ХРИСТОВА В.ГРИГОРОВА
УП-ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 12.КЛАС 26.01.2021 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА