Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ: 9.30 ЧАСА ДО 13.09.2019/14.00 ЧАСА ОТ 17.09.2019г.
                    УТВЪРДИЛ:………………
                  СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 8.КЛАС 3.9.2019 Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА Г.НИКОЛОВА Д.ГОЧЕВА ТЕОДОР
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 8.КЛАС 4.9.2019 И.ТАКЕВА Ю.ИЛИЕВА С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ ТЕОДОР КАЛОЯН
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 10.КЛАС 4.9.2019 Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ КРИСТИНА
НЕМСКИ ЕЗИК – 10.КЛАС 9.9.2019 С.ВАСИЛЕВА Е.ТОДОРОВА К.СТОИЧКОВА С.МАРИНКОВА КРИСТИНА
МАТЕМАТИКА – 8, 10. КЛАС 5.9.2019 А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА С.БЕЛЧЕВА М.КАЦАРОВА ТЕОДОР КАЛОЯН ВИКТОР КРИСТИНА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХН. – 8.КЛАС 10.9.2019 С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ П.КОРНОВ М.КРЪСТАНОВА ТЕОДОР КАЛОЯН
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХН. – 10.КЛАС 10.9.2019 С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ П.КОРНОВ М.КРЪСТАНОВА КРИСТИНА ВИКТОР
ИСТОРИЯ – 8, 10.КЛАС 11.9.2019 А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ Л.РАШКОВА Л.МЛАДЕНОВА ТЕОДОР КАЛОЯН КРИСТИНА МАРИЕТА
ГЕОГРАФИЯ – 8.КЛАС 13.9.2019 М.КРЪСТАНОВА С.БЕЛЧЕВА Г.ДИМИТРОВ М.ПАНЧЕВ КАЛОЯН ТЕОДОР
ГЕОГРАФИЯ – 10.КЛАС 13.9.2019 С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА Г.ДИМИТРОВ М.ПАНЧЕВ МАРИЕТА ДИМИТЪР КРИСТИНА
ЕТИКА И ПРАВО 12.9.2019 Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ С.ВАСИЛЕВА И.ТАКЕВА КРИСТИНА МАРИЕТА ВИКТОР
ФИЛОСОФИЯ – 8.КЛАС 12.9.2019 Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ С.ВАСИЛЕВА И.ТАКЕВА ТЕОДОР КАЛОЯН
БИОЛОГИЯ – 8, 10.КЛАС 17.9.2019 Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА ТЕОДОР КАЛОЯН КРИСТИНА МАРИЕТА
ФИЗИКА – 8, 10.КЛАС 20.9.2019 М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА И.КИРОВА В.ГРИГОРОВА ТЕОДОР КАЛОЯН КРИСТИНА
ХИМИЯ – 8.КЛАС 19.9.2019 Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА А.ПЕТКОВА М.АЛЕКСАНДРОВ ТЕОДОР КАЛОЯН
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ – 8, 10.КЛАС 18.9.2019 К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА ТЕОДОР КАЛОЯН ВИКТОР КРИСТИНА
MУЗИКА – 8.КЛАС 24.9.2019 М.КАЦАРОВА Л.РАШКОВА Е.ИГНАТОВА Ю.ГЕЛОВСКА ТЕОДОР
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 8.КЛАС 25.9.2019 М.КРЪСТАНОВА А.ХРИСТОВА Д.ЙОРДАНОВА А.БОЕВА ТЕОДОР КАЛОЯН
ИЗОБР. ИЗКУСТВО – 8.КЛАС 26.9.2019 И.КИРОВА А.БОЕВА А.ВАСИЛЕВА А.ЙОРДАНОВ ТЕОДОР КАЛОЯН
ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ В ХВП – 10.КЛАС 26.9.2019 Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА А.ВАСИЛЕВА А.ЙОРДАНОВ ДИМИТЪР
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ 26.9.2019 В.ВЪЛКОВ Д.БОРИСОВА А.ВАСИЛЕВА А.ЙОРДАНОВ МАРИЕТА ВИКТОР
ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА – 10.КЛАС 19.9.2019 Д.БОРИСОВА В.ВЪЛКОВ А.ПЕТКОВА М.АЛЕКСАНДРОВ ВИКТОР
ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 27.9.2019 С.ИВАНОВА В.ВЪЛКОВ Ю.ИЛИЕВА Ц.СЛАВОВА ВИКТОР
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ – 10.КЛАС 26.9.2019 В.ВЪЛКОВ П.КОРНОВ А.ВАСИЛЕВА А.ЙОРДАНОВ КРИСТИНА
ЕЛЕКТРОНИКА – 10.КЛАС 30.9.2019 Д.БОРИСОВА В.ВЪЛКОВ К.ГРОЗЕВ Й.ГРИГОРОВА КРИСТИНА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – 10.КЛАС 19.9.2019 В.ВЪЛКОВ П.КОРНОВ А.ПЕТКОВА М.АЛЕКСАНДРОВ КРИСТИНА
УП – АНАЛОГ. СХЕМОТЕХНИКА 20.9.2018 В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ ВИКТОР
УП – ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА 9.9.2019 В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ ВИКТОР МАРИЕТА
ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА – ЕЛ.ИЗМЕРВАНИЯ 27.9.2019 П.КОРНОВ В.ВЪЛКОВ КРИСТИНА
УП – ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ 24.9.2019 П.КОРНОВ Р.СТАЙКОВА КРИСТИНА