Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Начало:                     УТВЪРДИЛ:………/п/………
14,00 часа СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 9.КЛАС 24.01.2022 г. Ю.ИЛИЕВА Й.ГРИГОРОВА
НЕМСКИ ЕЗИК – 9.КЛАС 26.01.2022 г. С.РАНГЕЛОВА С.ВЛАДИМИРОВА
МАТЕМАТИКА – 9.КЛАС 07.01.2022 г. А.ВАСИЛЕВА А.ПЕТРОВА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9.КЛАС 20.01.2022 г. С.ИВАНОВА В.ВЪЛКОВ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –  9.КЛАС 18.01.2022 г. М.АЛЕКСАНДРОВ А.ЙОРДАНОВ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 9.КЛАС 10.01.2022 г. С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ
ФИЛОСОФИЯ – 9.КЛАС 27.01.2022 г. ЦВ.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – 9.КЛАС 12.01.2022 г. Л.РАШКОВА Б.ЦВЕТАНОВ
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 9.КЛАС 13.01.2022 г. М.КАЦАРОВА А.ВАСИЛЕВА
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –  9.КЛАС 14.01.2022 г. М.КАЦАРОВА Л.РАШКОВА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 9.КЛАС 17.01.2022 г. Д.ДИМИТРОВ СТ.ГЕРГОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 9.КЛАС 13.01.2022 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ГОСТОПРИЕМСТВО В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ – 9.КЛАС 18.01.2022 г. К.ПЕТРОВА В.ГРИГОРОВА
ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕ И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА  – 9.КЛАС 19.01.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ ЗА КЕТЪРИНГ – 9.КЛАС 21.01.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
БЕЗОПАСНОСТ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ КЕТЪРИНГОВО СЪБИТИЕ – 9.КЛАС 24.01.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
УП-КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ ЗА КЕТЪРИНГ – СПП – 9.КЛАС 25.01.2022 г. Д.ГОЧЕВА Е.ЕВГЕНИЕВ
УП-КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ ЗА КЕТЪРИНГ – РПП – 9.КЛАС 26.01.2022 г. Д.ГОЧЕВА Е.ЕВГЕНИЕВ