Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ: 9.30 ЧАСА ДО 14.09.2018/14.00 ЧАСА ОТ 17.09.2018г.
                    УТВЪРДИЛ:………………
                  СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 9.КЛАС 17.9.2018 Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА Г.НИКОЛОВА К.ПЕТРОВА ВИКТОР
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА –  11, 12.КЛАС 17.9.2018 Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА Г.НИКОЛОВА К.ПЕТРОВА МИХАЕЛА АНТОНИО АЛЕКС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА –  11, 12.КЛАС ЗИП 21.9.2018 Ю.ГЕЛОВСКА А.ПЕТКОВА Л.РАШКОВА К.СТОИЧКОВА МИХАЕЛА  АЛЕКС
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 9, 10, 11.КЛАС 18.9.2018 Ю.ИЛИЕВА Й.ГРИГОРОВА Е.ТОДОРОВА С.МАРИНКОВА К.ГРОЗЕВ ВИКТОР ДИМИТЪР МАРИЕТА МИХАЕЛА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗИП 12.КЛАС 18.9.2018 Й.ГРИГОРОВА Ю.ИЛИЕВА С.МАРИНКОВА К.ГРОЗЕВ ВИКТОРИЯ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 10.КЛАС 14.9.2018 Й.ГРИГОРОВА Ю.ИЛИЕВА С.ИВАНОВА М.АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТЪР
РУСКИ ЕЗИК – 9.КЛАС 19.9.2018 Ю.ГЕЛОВСКА П.ПЕТРОВА Ц.СЛАВОВА А.ТОДОРОВ ВИКТОР
НЕМСКИ ЕЗИК – 10.КЛАС 19.9.2018 С.РАНГЕЛОВА Е.ТОДОРОВА Ц.СЛАВОВА А.ТОДОРОВ ДИМИТЪР
МАТЕМАТИКА – 9, 10, 11, 12. КЛАС 20.9.2018 А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА А.ПЕТРОВА С.БЕЛЧЕВА Л.МЛАДЕНОВА ВИКТОР ДИМИТЪР МАРИЕТА МИХАЕЛА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ
ИНФОРМАТИКА 25.9.2018 С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ И.ТАКЕВА С.РАНГЕЛОВА ВИКТОР
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХН. – 9.КЛАС 26.9.2018 С.ИВАНОВА Н.НИКОЛОВ Д.ЙОРДАНОВА М.КРЪСТАНОВА ВИКТОР
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХН. – 10.КЛАС 25.9.2018 С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ И.ТАКЕВА С.РАНГЕЛОВА ДИМИТЪР МАРИЕТА
ИСТОРИЯ – 9, 10 И 11.КЛАС 27.9.2018 А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ А.ВАСИЛЕВА Н.НИКОЛОВ ВИКТОР ДИМИТЪР МАРИЕТА МИХАЕЛА
ГЕОГРАФИЯ – ЗИП 12.КЛАС 27.9.2018 С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА А.ВАСИЛЕВА Н.НИКОЛОВ АЛЕКС
ГЕОГРАФИЯ – 9 И 10.КЛАС 28.9.2018 М.КРЪСТАНОВА С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ А.ПЕТКОВА ВИКТОР ДИМИТЪР МАРИЕТА
ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 4.9.2018 Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ А.ХРИСТОВА А.ДИКОВА ВИКТОР
ЕТИКА И ПРАВО 4.9.2018 Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ А.ХРИСТОВА А.ДИКОВА ДИМИТЪР МАРИЕТА
ФИЛОСОФИЯ 4.9.2018 Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ А.ХРИСТОВА А.ДИКОВА МИХАЕЛА МАДЛЕНА
БИОЛОГИЯ – 9 И 10.КЛАС 5.9.2018 Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Г.ДИМИТРОВ Д.ГОЧЕВА ВИКТОР ДИМИТЪР МАРИЕТА
ФИЗИКА – 9 И 10.КЛАС 7.9.2018 М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА Ю.ИЛИЕВА П.ПЕТРОВА ВИКТОР ДИМИТЪР МАРИЕТА
ХИМИЯ – 9 И 10.КЛАС 10.9.2018 Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА П.КОРНОВ А.ПЕТРОВА ВИКТОР ДИМИТЪР МАРИЕТА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ – 9, 10, 11 И 12.КЛАС 12.9.2016 К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА ВИКТОР МАРИЕТА МИХАЕЛА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ
ПРАВО – 11.КЛАС 5.9.2018 А.ХРИСТОВА К.ПЕТРОВА Г.ДИМИТРОВ Д.ГОЧЕВА МИХАЕЛА
СТАТИСТИКА – 11.КЛАС 7.9.2018 А.ХРИСТОВА А.ДИКОВА Ю.ИЛИЕВА П.ПЕТРОВА МИХАЕЛА
ФИНАНСИ – 11.КЛАС 10.9.2018 К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА П.КОРНОВ А.ПЕТРОВА МИХАЕЛА
ИКОНОМИКА – 10.КЛАС 12.9.2016 М.КРЪСТАНОВА К.ПЕТРОВА И.КИРОВА Д.ЦЕНКОВА ДИМИТЪР
ЗБУТ – 10.КЛАС /ПОЗХР/ 17.9.2018 Л.МЛАДЕНОВА П.КОРНОВ Г.НИКОЛОВА К.ПЕТРОВА ДИМИТЪР
ТКП – 10.КЛАС 21.9.2018 И.КИРОВА      Д.ГОЧЕВА Л.РАШКОВА К.СТОИЧКОВА ДИМИТЪР
МИКРОБИОЛОГИЯ 11.9.2018 Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Ю.ГЕЛОВСКА Е.ТОДОРОВА ДИМИТЪР
ХХХЗ – 10.КЛАС 26.9.2018 И.КИРОВА      Д.ГОЧЕВА Д.ЙОРДАНОВА М.КРЪСТАНОВА ДИМИТЪР
ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ 7.9.2018 Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА Ю.ИЛИЕВА П.ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 10.9.2018 Г.ДИМИТРОВ Н.НИКОЛОВ П.КОРНОВ А.ПЕТРОВА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ
ВГРАДЕНИ УПР.СИСТЕМИ 25.9.2018 В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ И.ТАКЕВА С.РАНГЕЛОВА АЛЕКС
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ 14.9.2018 В.ВЪЛКОВ Д.БОРИСОВА С.ИВАНОВА М.КАЦАРОВА МАРИЕТА
ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 26.9.2018 С.ИВАНОВА Д.БОРИСОВА Д.ЙОРДАНОВА М.КРЪСТАНОВА МАРИЕТА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 14.9.2018 Д.БОРИСОВА М.КАЦАРОВА С.ИВАНОВА М.АЛЕКСАНДРОВ ВИКТОР
ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 28.9.2018 Д.БОРИСОВА В.ВЪЛКОВ А.ЙОРДАНОВ А.ПЕТКОВА ВИКТОР
ВЪВЕДЕНИЕ В РС 21.9.2018 Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА Л.РАШКОВА К.СТОИЧКОВА ВИКТОР
УП – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ГЕ 13.9.2018 В.ВЪЛКОВ Г.КРЪСТАНОВ ВИКТОР
УП – ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА 13.9.2018 В.ВЪЛКОВ Г.КРЪСТАНОВ МАРИЕТА
УП – ВГР.УПР.СИСТЕМИ 13.9.2018 В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ АЛЕКС ВИКТОРИЯ
УП – ТКП 10.КЛАС 13.9.2018 Д.ГОЧЕВА Г.НИКОЛОВА ДИМИТЪР