Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА
Начало:                     УТВЪРДИЛ:……../п/……….
до 14.09.2020г. – от 9,30 часа                   СТАНЧО АТАНАСОВ
от 15.09.2020г. – от 14,00 часа ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 11.КЛАС 11.09.2020 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 12.КЛАС 11.09.2020 г.  Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП  – 11.КЛАС 16.09.2020 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП  – 12.КЛАС 16.09.2020 г.  Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ЗИП –  12.КЛАС 16.06.2029 г. Ю.ИЛИЕВА Й.ГРИГОРОВА
МАТЕМАТИКА – 8.КЛАС 14.09.2020 г. А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА
МАТЕМАТИКА – 11.КЛАС 14.09.2020 г. К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА
МАТЕМАТИКА – 12.КЛАС 14.09.2020 г. А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 8.КЛАС 09.09.2020 г. С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 10.КЛАС 16.09.2020 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП- 11.КЛАС 16.09.2020 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 8.КЛАС 16.9.2020 г.  С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА
ФИЛОСОФИЯ – 11.КЛАС 09.9.2020 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ
СВЯТ И ЛИЧНОСТ – 12.КЛАС 28.9.2020 г. С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ
БИОЛОГИЯ И ЗО – 8.КЛАС 11.9.2020 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 8.КЛАС 17.9.2020 г. М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 10.КЛАС 17.9.2020 г. М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА
ХИМИЯ И ООС – 8.КЛАС 23.9.2020 г. Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА
ХИМИЯ И ООС – 10.КЛАС 23.9.2020 г. Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 11.КЛАС 09.9.2020 г. ОТ 14.00 ЧАСА К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 8.КЛАС 18.9.2020 г. М.КРЪСТАНОВА А.ХРИСТОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 12.КЛАС 18.9.2020 г. А.ХРИСТОВА М.КРЪСТАНОВА
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 11.КЛАС 14.9.2020 г. В.ВЪЛКОВ П.КОРНОВ
ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 08.9.2020 г. Ю.ИЛИЕВА И.ТАКЕВА
МЕНИДЖМЪНТ – 12.КЛАС 25.9.2020 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА
ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА – 12.КЛАС 24.9.2020 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА
ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ – 12.КЛАС 23.9.2020 г. А. ХРИСТОВА В.ГРИГОРОВА
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – 11 КЛАС 17.9.2020 г. Г.НИКОЛОВА Д.ГОЧЕВА
МИКРОБИОЛОГИЯ – 11.КЛАС 25.9.2020 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА
ПРОЦЕСОРИ И ПАМЕТИ ЗА РС – 11.КЛАС 09.9.2020 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ
ДЪННИ ПЛАТКИ ЗА РС – 11.КЛАС 11.9.2020 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ
ПРОГРАМИРАНЕ – 11.КЛАС 23.9.2020 г. Г.ДИМИТРОВ СН.ИВАНОВА
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ-11.КЛАС 17.9.2020 г. В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ-11.КЛАС 29.9.2020 г. В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ-12.КЛАС 29.9.2020 г. В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ
ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР-11.КЛАС 18.9.2020 г. СН.ИВАНОВА Г.ДИМИТРОВ
УП – ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ – 11.КЛАС 23.9.2020 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 11.КЛАС 24.9.2020 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 12.КЛАС 09.9.2020 г А.ХРИСТОВА В.ГРИГОРОВА