Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ: 14.00 ЧАСА
                    УТВЪРДИЛ:………………
                  СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 8.КЛАС 7.1.2019 A.ПЕТКОВА Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТРОВА С.ИВАНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 10.КЛАС 7.1.2019 А.ПЕТКОВА Ю.ГЕЛОВСКА А.ПЕТРОВА С.ИВАНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 12.КЛАС 7.1.2019 Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТРОВА С.ИВАНОВА
РУСКИ ЕЗИК – 10.КЛАС 9.1.2019 Ю.ГЕЛОВСКА П.ПЕТРОВА Л.РАШКОВА Л.МЛАДЕНОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 10.КЛАС 10.1.2019 Ю.ИЛИЕВА С.ВЛАДИМИРОВА Г.ДИМИТРОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 12.КЛАС 10.1.2019 Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА Г.ДИМИТРОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
МАТЕМАТИКА – 8.КЛАС 14.1.2019 А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
МАТЕМАТИКА – 12.КЛАС 14.1.2019 А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 8 И 10.КЛАС 11.1.2019 С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ М.КАЦАРОВА Ц.СЛАВОВА
ИСТОРИЯ – 8, 10.КЛАС 15.1.2019 А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ Г.НИКОЛОВА Д.ГОЧЕВА
ГЕОГРАФИЯ – 8, 10.КЛАС 18.1.2019 С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА С.ВЛАДИМИРОВА С.ВАСИЛЕВА
ХИМИЯ И ООС – 10.КЛАС 8.1.2019 Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА А.ЙОРДАНОВ Д.ЙОРДАНОВА
БИОЛОГИЯ – 10.КЛАС 17.1.2019 Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА К.СТОИЧКОВА А.ДИКОВА
ЕТИКА И ПРАВО – 10.КЛАС 21.1.2019 Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ П.КОРНОВ П.ПЕТРОВА
СВЯТ И ЛИЧНОСТ 18.1.2019 С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ С.ВЛАДИМИРОВА С.ВАСИЛЕВА
МУЗИКА – 8.КЛАС 10.1.2019 М.КАЦАРОВА В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 8.КЛАС 22.1.2019 Н.ШАДОВА Д.БОЖИНОВА К.ПЕТРОВА И.ТАКЕВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 10, 12.КЛАС 24.1.2019 К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 8.КЛАС 16.1.2019 М.КРЪСТАНОВА А.ДИКОВА Д.БОЖИНОВА А.ТОДОРОВ
МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА – 12.КЛАС 9.1.2019 А.ХРИСТОВА К.ПЕТРОВА Л.РАШКОВА Л.МЛАДЕНОВА
ТКИК – 12.КЛАС 21.1.2019 Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА П.КОРНОВ П.ПЕТРОВА
УП – ТКИК – 12.КЛАС 15.1.2019 Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА
УП – СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – 12.КЛАС 23.1.2019 И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
УП – СОМЕЛИЕРСТВО – 12.КЛАС 17.1.2019 Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА