Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА
                    УТВЪРДИЛ:………………
от 13,30 часа                   СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 11.КЛАС 08.06.2020 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА П.КОРНОВ Л.МЛАДЕНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП  – 11.КЛАС 09.06.2020 г.  Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  11.КЛАС 10.06.2020 г. Ю.ИЛИЕВА Й.ГРИГОРОВА С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ЗИП –  11.КЛАС 22.06.2020 г. Й.ГРИГОРОВА Ю.ИЛИЕВА А.ХРИСТОВА С.МАРИНКОВА
МАТЕМАТИКА – 8.КЛАС 08.06.2020 г. А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА П.КОРНОВ Л.МЛАДЕНОВА
МАТЕМАТИКА – 11.КЛАС 08.06.2020 г. К.СТОИЧКОВА А.ВАСИЛЕВА П.КОРНОВ Л.МЛАДЕНОВА
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ – 8.КЛАС 10.06.2020 г. С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ С.МАРИНКОВА М.ПАНЧЕВ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 11.КЛАС 11.06.2020 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ М.КАЦАРОВА СН.ИВАНОВА
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 8.КЛАС 09.6.2020 г.  С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗИП  – 11.КЛАС 09.6.2020 г. М.КРЪСТАНОВА С.БЕЛЧЕВА А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА
ФИЛОСОФИЯ – 11.КЛАС 16.6.2020 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ И.ТАКЕВА Г.ДИМИТРОВ
БИОЛОГИЯ И ЗО – 8.КЛАС 11.6.2020 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА М.КАЦАРОВА СН.ИВАНОВА
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 8.КЛАС 12.6.2020 г. М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ХИМИЯ И ООС – 8.КЛАС 18.6.2020 г. Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА Й.ГРИГОРОВА С.ВЛАДИМИРОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 11.КЛАС 09.6.2020 г. ОТ 10.00 ЧАСА К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – 11.КЛАС 19.6.2020 г. Д.БОРИСОВА В.ВЪЛКОВ Л.РАШКОВА С.РАНГЕЛОВА
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 11.КЛАС 12.6.2020 г. В.ВЪЛКОВ Д.БОРИСОВА А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ХИГИЕНА ХРАНИТЕ И ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 11.КЛАС 22.6.2020 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА А.ХРИСТОВА С.МАРИНКОВА
ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 11.КЛАС 18.6.2020 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА Й.ГРИГОРОВА С.ВЛАДИМИРОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 8.КЛАС 16.6.2020 г. М.КРЪСТАНОВА А.ХРИСТОВА И.ТАКЕВА Г.ДИМИТРОВ
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО -11.КЛАС 11.6.2020 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА М.КАЦАРОВА СН.ИВАНОВА
МАРКЕТИНГ – 11.КЛАС 23.6.2020 г. КАТЯ ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА Й.ГРИГОРОВА С.ВЛАДИМИРОВА
СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 11.КЛАС 12.6.2020 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ФИНАНСИ – 11.КЛАС 24.6.2020 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА  С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА
УП-СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 11.КЛАС 19.6.2020 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА Л.РАШКОВА С.РАНГЕЛОВА
УП-РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ-11.КЛАС 18.6.2020 г. В.ГРИГОРОВА А.ХРИСТОВА
УП-ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ-11.КЛАС 23.6.2020 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА
УП-ПРОЦЕСОРИ, ПАМЕТИ И ДЪННИ ПЛАТКИ-11.КЛАС 12.6.2020 г. В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ
УП-КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ-11.КЛАС 18.6.2020 г. А.ТОДОРОВ В.ВЪЛКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 11.КЛАС 16.6.2020 г. А.ХРИСТОВА В.ГРИГОРОВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 11.КЛАС 19.6.2020 г В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ