Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  
2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА
НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ:  ОТ 4 ДО 14 СЕПТЕМВРИ 9.00 ЧАСА, ОТ 18 ДО 29 СЕПТЕМВРИ 14.00 ЧАСА
                    УТВЪРДИЛ:………………
   ДИРЕКТОР: /СТАНЧО АТАНАСОВ/
 
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 10.КЛАС 29.09.2017 г. Р.ТРАШЛИЕВА А.ПЕТКОВА С.МАРИНКОВА Д.БОЖИНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 11.КЛАС 29.09.2017 г. Ю.ГЕЛОВСКА Р.ТРАШЛИЕВА Д.ЙОРДАНОВА С.МАРИНКОВА Д.БОЖИНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП – 11.КЛАС 26.09.2017 г. Д.ЙОРДАНОВА Ю.ГЕЛОВСКА А.ПЕТКОВА И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  1О И 11.КЛАС 27.09.2017 г. Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА Л.МЛАДЕНОВА А.ВАСИЛЕВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА –  11.КЛАС 20.09.2017 г. Ю.ИЛИЕВА И.ТАКЕВА А.ДИКОВА М.АЛЕКСАНДРОВ
РУСКИ ЕЗИК – 10.КЛАС 20.09.2017 г. Ю.ГЕЛОВСКА Ю.ИЛИЕВА А.ДИКОВА М.АЛЕКСАНДРОВ
МАТЕМАТИКА – 9, 10 И 11.КЛАС 28.09.2017 г. А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА А.ПЕТРОВА Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТКОВА
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ – 9, 10.КЛАС 14.09.2017 г. С.ИВАНОВА Д.БОЖИНОВА А.ЙОРДАНОВ М.КАЦАРОВА
ИСТОРИЯ – 9, 10 И 11.КЛАС 11.09.2017 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ Ц.СЛАВОВА К.ПЕТРОВА
ИСТОРИЯ – ЗИП 11.КЛАС 11.09.2017 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ Ц.СЛАВОВА К.ПЕТРОВА
ГЕОГРАФИЯ – 9, 1О.КЛАС 26.09.2017 г. С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
ЕТИКА И ПРАВО 25.09.2017 г. Ц.СЛАВОВА С.БЕЛЧЕВА С.РАНГЕЛОВА Ю.ИЛИЕВА
БИОЛОГИЯ – 9, 10.КЛАС 04.09.2017 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Г.НИКОЛОВА Е.ИГНАТОВА
ФИЗИКА – 9, 10.КЛАС 12.09.2017 г. М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА С.БЕЛЧЕВА К.СТОИЧКОВА
ХИМИЯ – 9, 10.КЛАС 18.09.2017 г. Л.МЛАДЕНОВА М.КАЦАРОВА Г.ДИМИТРОВ М.КРЪСТАНОВА
ФИЛОСОФИЯ 25.09.2017 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ С.РАНГЕЛОВА Ю.ИЛИЕВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ –  10 И 11.КЛАС 19.09.2017 г. С.МАРИНКОВА Д.ЧАВДАРОВ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 11.КЛАС ЗИП 20.09.2017 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 11.КЛАС 21.09.2017 г. К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА Ю.ГЕЛОВСКА Р.ТРАШЛИЕВА
ИКОНОМИКА – 10.КЛАС 21.09.2017 г. А.ХРИСТОВА К.ПЕТРОВА Ю.ГЕЛОВСКА Р.ТРАШЛИЕВА
ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 13.09.2017 г. С.ИВАНОВА      В.ВЪЛКОВ А.ПЕТРОВА К.ГРОЗЕВ
ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА 07.09.2017 г. Д.БОРИСОВА В.ВЪЛКОВ И.ТАКЕВА Й.ГРИГОРОВА
СУБД 13.09.2017 г. С.ИВАНОВА      В.ВЪЛКОВ А.ПЕТРОВА К.ГРОЗЕВ
ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ 14.09.2017 г. Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА А.ЙОРДАНОВ М.КАЦАРОВА
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОГРАМИРАНЕТО 11.09.2017 г. Г.ДИМИТРОВ В.ВЪЛКОВ Ц.СЛАВОВА К.ПЕТРОВА
ЗБУТ 12.09.2017 г. П.КОРНОВ М.КАЦАРОВА С.БЕЛЧЕВА К.СТОИЧКОВА
СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ В ТУРИЗМА – 11.КЛАС 12.09.2017 г. К.ПЕТРОВА А.ДИКОВА С.БЕЛЧЕВА К.СТОИЧКОВА
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТУРИСТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ – 11.КЛАС 14.09.2017 г. Г.ТОДОРИНОВА И.КИРОВА А.ЙОРДАНОВ М.КАЦАРОВА
ТКИК – 11.КЛАС 18.09.2017 г. Г.ТОДОРИНОВА И.КИРОВА Г.ДИМИТРОВ М.КРЪСТАНОВА
СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – 11.КЛАС 13.09.2017 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА А.ПЕТРОВА К.ГРОЗЕВ
МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА – 11.КЛАС 04.09.2017 г. КАТЯ ПЕТРОВА А.ДИКОВА Г.НИКОЛОВА Е.ИГНАТОВА
УП – WEB ДИЗАЙН 04.09.2017 г. С.ИВАНОВА Г.ДИМИТРОВ
УП – ООП 05.09.2017 г. Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА
УП – ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОГРАМИРАНЕТО 07.09.2017 г. С.ИВАНОВА Г.ДИМИТРОВ
УП – ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА 08.09.2017 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ
УП – ПРОГРАМИРАНЕ 2 05.09.2017 г. Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА
УП – ПО СХЕМОТЕХНИКА 08.09.2017 г. В.ВЪЛКОВ Д.БОРИСОВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА -СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ 18.09.2017 г. Г.ДИМИТРОВ В.ВЪЛКОВ