Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
                    УТВЪРДИЛ:………………
                  СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ /КВЕСТОРИ/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 10.КЛАС 23.04.2018 г. Р.ТРАШЛИЕВА А.ПЕТКОВА А.ПЕТРОВА Ц.СЛАВОВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 11.КЛАС 23.04.2018 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТРОВА Ц.СЛАВОВА ЕВЕЛИНА МАДЛЕНА МИХАЕЛА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА ЗИП  – 11.КЛАС 24.04.2018 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА Л.РАШКОВА М.КАЦАРОВА ЕВЕЛИНА МАДЛЕНА МИХАЕЛА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА   – 12.КЛАС 23.04.2018 г. Ю.ГЕЛОВСКА Д.ЙОРДАНОВА А.ПЕТРОВА Ц.СЛАВОВА ВИКТОРИЯ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА  ЗИП – 12.КЛАС 24.04.2018 г. Ю.ГЕЛОВСКА А.ПЕТКОВА Л.РАШКОВА М.КАЦАРОВА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  10.КЛАС 25.04.2018 г. Й.ГРИГОРОВА Ю.ИЛИЕВА А.ДИКОВА К.ПЕТРОВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  11.КЛАС 25.04.2018 г. И.ТАКЕВА Ю.ИЛИЕВА А.ДИКОВА К.ПЕТРОВА ЕВЕЛИНА МИХАЕЛА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 12.КЛАС 25.04.2018 г. Е.ИГНАТОВА Й.ГРИГОРОВА А.ДИКОВА К.ПЕТРОВА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗИП –  12.КЛАС 26.04.2018 г. Й.ГРИГОРОВА Е.ИГНАТОВА С.МАРИНКОВА Л.МЛАДЕНОВА ВИКТОРИЯ КРИСИТИАН
НЕМСКИ ЕЗИК – 10.КЛАС 26.04.2018 г. С.РАНГЕЛОВА Е.ИГНАТОВА С.МАРИНКОВА Л.МЛАДЕНОВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
МАТЕМАТИКА – 10.КЛАС 27.04.2018 г. К.СТОИЧКОВА А.ПЕТРОВА С.РАНГЕЛОВА П.ПЕТРОВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
МАТЕМАТИКА – 11.КЛАС 27.04.2018 г. А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА С.РАНГЕЛОВА П.ПЕТРОВА ЕВЕЛИНА МИХАЕЛА
МАТЕМАТИКА – 12.КЛАС 27.04.2018 г. А.ВАСИЛЕВА К.СТОИЧКОВА С.РАНГЕЛОВА П.ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ – 10.КЛАС 13.04.2018 г. С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ И.ТАКЕВА Д.ЙОРДАНОВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
ИСТОРИЯ – 10.КЛАС 12.04.2018 г. М.АЛЕКСАНДРОВ А.ЙОРДАНОВ А.ПЕТКОВА М.КРЪСТАНОВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
ИСТОРИЯ – 11.КЛАС 12.04.2018 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ А.ПЕТКОВА М.КРЪСТАНОВА ЕВЕЛИНА МИХАЕЛА
ИСТОРИЯ ЗИП – 12.КЛАС 26.04.2018 г. М.АЛЕКСАНДРОВ А.ЙОРДАНОВ С.МАРИНКОВА Л.МЛАДЕНОВА АЛЕКСАНДЪР
ГЕОГРАФИЯ – 10.КЛАС 11.04.2018 г. М.КРЪСТАНОВА С.БЕЛЧЕВА Г.НИКОЛОВА К.СТОИЧКОВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
ГЕОГРАФИЯ – 12.КЛАС ЗИП 26.04.2018 г.  С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА С.МАРИНКОВА Л.МЛАДЕНОВА АНТОНИО АЛЕКС
ЕТИКА И ПРАВО – 10.КЛАС 10.04.2018 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ А.ВАСИЛЕВА Д.ГОЧЕВА МАРИЕТА ДИМИТЪР
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 10.КЛАС 16.04.2018 г. М.КАЦАРОВА Л.МЛАДЕНОВА Н.НИКОЛОВ М.АЛЕКСАНДРОВ МАРИЕТА ДИМИТЪР
ФИЛОСОФИЯ – 11.КЛАС 10.04.2018 г. Ц.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ А.ВАСИЛЕВА Д.ГОЧЕВА ЕВЕЛИНА МАДЛЕНА МИХАЕЛА
СВЯТ И ЛИЧНОСТ – 12.КЛАС 20.04.2018 г. С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ Р.ТРАШЛИЕВА К.ГРОЗЕВ АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ КРИСТИАН
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ –  10.КЛАС 04.04.2018 г. С.МАРИНКОВА К.ГРОЗЕВ МАРИЕТА ДИМИТЪР
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 11.КЛАС ЗИП 04.04.2018 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА ЕВЕЛИНА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 12.КЛАС 04.04.2018 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА ВИКТОРИЯ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 11.КЛАС 16.04.2018 г. К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА Н.НИКОЛОВ М.АЛЕКСАНДРОВ ЕВЕЛИНА
СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ В ТУРИЗМА 19.04.2018 г. К.ПЕТРОВА А.ДИКОВА С.БЕЛЧЕВА Г.ИВАНОВА ЕВЕЛИНА
ТКИК – 11.КЛАС 17.04.2018 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ ЕВЕЛИНА
СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – 11.КЛАС 18.04.2018 г. И.КИРОВА Г.НИКОЛОВА Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА ЕВЕЛИНА
МИКРОБИОЛОГИЯ – 10.КЛАС 18.04.2018 г. Л.РАШКОВА М.КРЪСТАНОВА Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА ДИМИТЪР
ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ – 10.КЛАС 18.04.2018 г. Д.БОРИСОВА С.ИВАНОВА Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА МАРИЕТА
ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ – 12.КЛАС 02.04.2018 г. Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА К.СТОИЧКОВА К.ГРОЗЕВ ВИКТОРИЯ
МИКРОПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ 19.04.2018 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ С.БЕЛЧЕВА Г.ИВАНОВА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 05.04.2018 г. В.ВЪЛКОВ Д.БОРИСОВA К.ПЕТРОВА А.ПЕТРОВА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР
ПРОГРАМИРАНЕ НА АСЕМБЛЕРНИ ЕЗИЦИ – 12.КЛАС 18.04.2018 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ Й.ГРИГОРОВА И.ТАКЕВА АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН
КОМП.ГРАФИКА И ДИЗАЙН – 12.КЛАС 05.04.2018 г. Н.НИКОЛОВ Д.БОЖИНОВА С.БЕЛЧЕВА К.ГРОЗЕВ ВИКТОРИЯ
УП – ТКП 10.КЛАС 17.04.2018 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА ДИМИТЪР
ВГРАДЕНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ – 12.КЛАС 03.04.2018 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ А.ДИКОВА Г.ИВАНОВА ВИКТОРИЯ
УП – ПО ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ 02.04.2018 г. Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ
УП – КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ДИЗАЙН 17.04.2018 г. Н.НИКОЛОВ Д.БОЖИНОВА АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН
УП – МИКРОПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ 17.04.2018 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН
УП – КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 16.04.2018 г. Н.НИКОЛОВ Г.ДИМИТРОВ АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН
УП – ПРОГРАМИРАНЕ НА АСЕМБЛЕРНИ ЕЗИЦИ 18.04.2018 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРИЯ КРИСТИАН
УП – ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА 25.04.2018 г. Н.НИКОЛОВ В.ВЪЛКОВ АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРИЯ КРИСТИАН
УП – ВГР.УПР.СИСТЕМИ – 12.КЛАС 03.04.2018 г. В.ВЪЛКОВ Г.ДИМИТРОВ ВИКТОРИЯ
КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 30.04.2018 г. Н.НИКОЛОВ Г.ДИМИТРОВ АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 12.КЛАС СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ 16.04.2018 г. Г.ДИМИТРОВ Н.НИКОЛОВ АЛЕКС АНТОНИО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДЪР КРИСТИАН

 

Допълнителен график за организиране на изпити в самостоятелна форма на обучение

Априлска сесия, 2017/2018 учебна година

 

Учебен предемет Дата Начален час Място на провеждане
Интернет програмиране 02.04.2018г 10.00 Стая №14
УП – интернет програмиране 02.04.2018г 13.00 Компютърна зала 1
Вградени управляващи системи 03.04.2018г 13.00 Стая №14
УП – вгр.управляващи системи 03.04.2018г 10.00 Компютърна зала 1
Физическо възп.и спорт 04.04.2018г 13.00 Двор, спортна зала
Компютърна графика и дизайн 05.04.2018г 10.00 Стая №14
Компютърни мрежи 05.04.2018г 13.00 Стая №14
Производствена практика – сист.програмиране 16.04.2018г 16.30 Компютърна зала 1
УП – комп.графика и дизайн 17.04.2018г 16.30 Компютърна зала 2
УП – програмиране на асемблерни езици 18.04.2018г 16.30 Компютърна зала 1
УП – периферни устройства 25.04.2018г 16.30 Компютърна зала 1