Дневна форма


Втори учебен срок

8 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Математика Български език Физическо Английски език
2 Математика Английски език Английски език Математика Английски език
3 Информационни технологии Английски език Английски език Български език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
5 Английски език Български език Английски език Английски език Изобразително изкуство
6 Английски език Български език Техническо чертане Английски език Физическо
7 Час на класа Техническо чертане Английски език Час за СД
8 б-ПП, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Английски език Математика Английски език
2 Български език Английски език Английски език Философия Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Изобразително изкуство
5 Английски език Английски език Информационни технологии Английски език Математика
6 Увод в програмирането Физическо Математика Английски език Български език
7 Учебна практика – Увод в програмирането Час за СД Физическо Час на класа
8 б-КГ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Английски език Математика Английски език
2 Български език Английски език Английски език Философия Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Изобразително изкуство
5 Английски език Английски език Информационни технологии Английски език Математика
6 Рисуване Физическо Математика Английски език Български език
7 Учебна практика -рисуване, типаж, анимация Час за СД Физическо Час на класа
8 в, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Философия Английски език Английски език
2 Английски език Английски език Български език Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Математика Английски език Английски език
4 Български език Английски език Английски език Изобразително изкуство Английски език
5 Български език Информационни технологии Английски език Гостоприемство Български език
6 Гостоприемство Математика Английски език Математика Физическо
7 Физическо Английски език Час на класа Час за СД
9 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информатика Български език Химия Физика Физическо
2 Информатика Български език Техническо чертане и документиране Основи на компютърните системи Биология
3 Математика История Техническо чертане и документиране Български език География
4 Психология Биология Програмиране І Математика Информационни технологии
5 Основи на компютърните системи Физическо Програмиране І История Първи чужд език
6 Физика География Първи чужд език Немски език Химия
7 Немски език, Руски език Час на класа Първи чужд език Час за СД
9 б, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Биология Информатика Математика Физика
2 Микроикономика Математика Информатика История Психология
3 Първи чужд език Химия Физика География Химия
4 Физическо Бизнескомуникации Първи чужд език Информационни технологии Български език
5 География Български език Първи чужд език Обща теория на счетоводната отчетност Български език
6 История Обща теория на счетоводната отчетност Физическо Немски език, Руски език Микроикономика
7 Немски език , Руски език Час на класа Бизнескомуникации
8 Час за СД
9 в-КГ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърна графика и мултимедия Български език Български език Първи чужд език Първи чужд език
2 Компютърна графика и мултимедия Български език Първи чужд език Математика Физическо
3 Графичен дизайн Физическо Немски език, Руски език Информатика История
4 Графичен дизайн История Немски език, Руски език Информатика География
5 Психология География Биология Биология Математика
6 Химия Физика Физика Химия УП Рисунка, типаж, анимации
7 Информационни технологии Час на класа УП Рисунка, типаж, анимации
8 Час за СД
9 в-ЦПУ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП-Шлосерство Български език Български език Първи чужд език Първи чужд език
2 УП-Шлосерство Български език Първи чужд език Математика Физическо
3 УП-Шлосерство Физическо Немски език, Руски език Информатика История
4 УП-Шлосерство История Немски език, Руски език Информатика География
5 Психология География Биология Биология Математика
6 Химия Физика Физика Химия Техническо чертане
7 Информационни технологии Час на класа Техническо чертане
8 Час за СД
9 г-КТТ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Първи чужд език Математика Български език Въведение в РС
2 Български език Математика Физика Информационни технологии География
3 История История Немски език, Руски език Психология Биология
4 Биология УП-Електротехника и градивни елементи Немски език, Руски език География Физическо
5 Информатика УП-ЕТГЕ Химия Химия Физика
6 Информатика УП-ЕТГЕ Физическо Въведение в РС Първи чужд език
7 Час на класа УП-ЕТГЕ Математика
8 Час за СД
9 г-ЕМА, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Първи чужд език Математика Български език Техническа механика
2 Български език Математика Физика Информационни технологии География
3 История История Немски език, Руски език Психология Биология
4 Биология Електротехника Немски език, Руски език География Физическо
5 Информатика Електротехника Химия Химия Физика
6 Информатика Техническа механика Физическо Електротехника Първи чужд език
7 Час на класа Техническа механика Математика
8 Час за СД
9 д, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Информатика География Немски език, Руски език Химия
2 Суровини и материали Информатика Психология Немски език, Руски език Физика
3 Физическо Математика Биология Математика Техническо чертане
4 Математика География Информационни технологии Химия Техническо чертане
5 Биология Физика Физическо Български език Машинознание
6 История Суровини и материали Първи чужд език Български език Български език
7 Машинознание Час на класа История
8 Час за СД
10 а-КТТ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Първи чужд език УП Цифрова схемотехника Немски език, Руски език
2 Първи чужд език Български език История УП Цифрова схемотехника Немски език, Руски език
3 Техническо чертане и документиране География Информационни технологии УП Цифрова схемотехника Математика
4 Техническо чертане и документиране Приложни програмни продукти Химия УП Цифрова схемотехника География
5 Физическо Приложни програмни продукти Етика и право УП Цифрова схемотехника Физическо
6 Математика Математика Приложни програмни продукти Биология Физика
7 История Приложни програмни продукти Час на класа
8 Час за СД
10 а-ПСИ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Първи чужд език УП-Технология на сладкарските изделия Немски език, Руски език
2 Първи чужд език Български език История УП-ТСИ Немски език, Руски език
3 Технология на специалността География Приложна декорация УП-ТСИ Математика
4 Приложна декорация Процеси и апарати Химия УП-ТСИ ЗИП География
5 Физическо Информационни технологии Етика и право Процеси и апарати Физическо
6 Математика Математика Технология на специалността Биология Физика
7 История Технология на специалността Час на класа
1 Час за СД
10 б, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Икономика на предприятията История Физика Български език Биология
2 Макроикономика Икономика на предприятията Руски език Български език Физическо
3 Първи чужд език Математика Счетоводство на предприятието Математика Информационни технологии
4 УП-Икономика на предприятията Етика и право Физическо География История
5 Немски език География Макроикономика Немски език Право
6 Счетоводство на предприятието Първи чужд език Български език УП Счетоводство Първи чужд език
7 Час на класа Руски език Химия УП Счетоводство Първи чужд език
8 Час за СД
10 в-КГ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика История История Етика и право
2 Български език Компютърна графика и мултимедия Немски език, Руски език Графичен дизайн Графични техники и оформление на печата
3 Биология Компютърна графика и мултимедия Икономика Химия Физическо
4 География Информационни технологии Физическо Първи чужд език Физика
5 Първи чужд език Първи чужд език Визуални практика УП Рисунка, типаж, анимация География
6 Математика Български език Живопис практика Икономика Първи чужд език
7 Час на класа Немски език, Руски език Скулптура практика
8 Час за СД
10 в-ЦПУ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика История История Етика и право
2 Български език Металорежещи машини и инструменти Немски език, Руски език Металорежещи машини и инструменти Металорежещи машини и инструменти
3 Биология Техническа механика Икономика Химия Физическо
4 География Информационни технологии Физическо Първи чужд език Физика
5 Първи чужд език Първи чужд език Металорежещи машини и инструменти Техническа механика География
6 Математика Български език Измервателна лаборатория Икономика Първи чужд език
7 Час на класа Немски език, Руски език Измервателна лаборатория
8 Час за СД
10 г, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технология на кулинарни изделия за кетъринг Физика Български език УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Български език
2 Икономика Първи чужд език Немски език, Руски език УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Български език
3 Чужд език по професията Първи чужд език История УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Технология на кулинарни изделия за кетъринг
4 Първи чужд език Икономика География УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Химия
5 Математика История Първи чужд език Математика Чужд език по професията
6 Биология Етика и право Информационни технологии Физическо География
7 Час на класа Немски език, Руски език Физическо Час за СД
11 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП География Здравословни и безопасни условия на труд УП-Технология на програмирането Обектно ориентирано програмиране УП-Организация на компютъра
2 История Здравословни и безопасни условия на труд УП-Технология на програмирането Първи чужд език Първи чужд език
3 Обектно ориентирано програмиране Предприемачество УП-Технология на програмирането История Първи чужд език
4 Обектно ориентирано програмиране Математика Български език Физическо Математика
5 Философия Физическо Български език Системи управление база данни Български ЗИП
6 Български език УП-Web, УП – Обектно ориентирано програмиране УП-Web, УП – Обектно ориентирано програмиране Системи управление база данни Български ЗИП
7 ЗИП Английски, Биология, История, Философия УП-Web, УП – Обектно ориентирано програмиране УП-Web, УП – Обектно ориентирано програмиране Час на класа
8 Час за СД
11 б, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП География Финанси Физическо Философия УП-Работа в учебно предприятие
2 История История Икономика на предприятията Математика УП-Работа в учебно предприятие
3 Математика Български език Статистика Финанси Счетоводство на предприятието
4 УП-Работа в учебно предприятие Български език Счетоводство на предприятието Маркетинг Икономика на предприятията
5 УП-Работа в учебно предприятие Право Български ЗИП Български език Първи чужд език
6 Първи чужд език УП-Икономическа информатика Български ЗИП Физическо Първи чужд език
7 ЗИП Английски, Биология, История, Философия УП-Икономическа информатика УП Счетоводство Час на класа
8 Час за СД
11 в-КГ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП География Философия Математика Български език Български език
2 Първи чужд език Здравословни и безопасни условия на труд Здравословни и безопасни условия на труд Български език Български език
3 Първи чужд език Български език Графични техники и оформление на печата Живопис практика Компютърна графика и мултимедия
4 Математика Рисуване Графичен дизайн Скулптура практика Компютърна графика и мултимедия
5 Изобразителни студия История на древното и съвременно изкуство История на древното и съвременно изкуство Визуални практика Първи чужд език
6 Физическо История Предприемачество УП Рисунка, типаж, анимация История
7 ЗИП Английски, Биология, История, Философия Физическо Час на класа УП Рисунка, типаж, анимация Час за СД
11 в-ЦПУ, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП География Философия Математика Български език Български език
2 Първи чужд език Автоматизация на проиводството Металорежещи машини с ЦПУ Български език Български език
3 Първи чужд език Български език Технология на машиностроенето Основи на програмирането Приложни програмни продукти
4 Математика Технология на машиностроенето Машинни елементи Основи на програмирането Приложни програмни продукти
5 Автоматизация на проиводството Металорежещи машини с ЦПУ Машинни елементи УП-Металорежещи машини с ЦПУ Първи чужд език
6 Физическо История Предприемачество УП-ММ с ЦПУ История
7 ЗИП История Физическо Час на класа УП-ММ с ЦПУ Час за СД
11 г, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Първи чужд език Технология на кулинарни изделия за кетъринг Технология на кулинарни изделия за кетъринг
2 Счетоводство УП ТКИК Математика Сервиране История
3 Предприемачество УП ТКИК Български език Първи чужд език Физическо
4 Маркетинг в тур УП ТКИК Български език Български език Първи чужд език
5 Български език УП-Сервиране и барманство Физическо Философия Сервиране
6 Български език УП-Сервиране и барманство Счетоводство Математика Чужд език по професията
7 ЗИП Английски, Биология, География Час на класа Час за СД Маркетинг в туризма
11 д, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технология на кулинарната продукция Математика УП-Технология на кулинарната продукция Български език История
2 Български език Философия УП-ТКП Български език Сервиране и барманство
3 Счетоводство Физическо УП-ТКП Предприемачество Първи чужд език
4 История Чужд език по професията УП-ТКП Счетоводство Български език
5 Маркетинг в туризма Сервиране УП-Сервиране и барманство Физическо Български език
6 Първи чужд език Първи чужд език УП-Сервиране и барманство Маркетинг в туризма Математика
7 ЗИП Английски, Биология, География, История Технология на кулинарната продукция Час на класа
8 Час за СД
12 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Микропроцесорни системи Комплексна практика ЗИП История ЗИП История Производствена практика
2 Микропроцесорни системи Комплексна практика Свят и личност Физическо Производствена практика
3 Български език Компютърни мрежи Чужд език по професията Чужд език по професията УП-Компютърни мрежи
4 Български език Български език УП Микропроцесорни системи Математика УП-Компютърни мрежи
5 Чужд език по професията Български език УП Микропроцесорни системи УП Компютърна графика и дизайн, Интернет програмиране УП Компютърна графика и дизайн, Интернет програмиране
6 Компютърни мрежи Физическо ЗИП Английски, География УП Компютърна графика и дизайн, Интернет програмиране УП Компютърна графика и дизайн, Интернет програмиране
7 Математика Свят и личност ЗИП Английски, География УП Компютърна графика и дизайн УП Компютърна графика и дизайн
8 Час на класа Час за СД
12 б, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Мениджмънт Финансово-икономическа Финансово-икономическа Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация Свят и личност
2 Чужд език по професията Математика Предприемачество Комп.обр.на ФСИ УП-Икономика и организация на предприятието
3 Икономика и организация на предприятието УП Проектен мениджмънт Свят и личност Български ЗИП Финансово-икономическа
4 Физическо УП Проектен мениджмънт Производствена практика Български език Икономика и организация на предприятието
5 Математика Български език Производствена практика Физическо УП Проектен мениджмънт
6 УП-Икономическа информатика Български език ЗИП Английски, Биология, История, Философия, Икономика Чужд език по професията УП Проектен мениджмънт
7 Час на класа Чужд език по професията ЗИП Английски, Биология, История, Философия, Икономика
8 Час за СД
12 в, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език по професията Комплексна практика ЗИП История ЗИП История Български ЗИП
2 Математика Комплексна практика Физическо Свят и личност Български ЗИП
3 Физическо Комплексна практика Български език Производствена практика Икономика
4 УП Периферни устройства Комплексна практика Български език Производствена практика Периферни устройства
5 УП Периферни устройства Комплексна практика Математика Икономика Асемблиране практика
6 Свят и личност Комплексна практика ЗИП Философия Периферни устройства Асемблиране практика
7 Икономика Час за СД ЗИП Философия Чужд език по професията Асемблиране практика
8 Час на класа
12 г, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Производствена практика УП Организация и обслужване на кетърингово събитие Математика Технология на кулинарни изделия за кетъринг
2 УП ТКИК Производствена практика УП ООКС Физическо Сервиране и барманство
3 УП ТКИК Математика УП ООКС Български език Български език
4 УП-Сервиране и барманство Чужд език по професията Отчитане Български език Български език
5 УП-Сервиране и барманство Чужд език по професията Свят и личност Отчитане на кетъринговата дейност Физическо
6 УП-Сервиране и барманство Мениджмънт в туризма ЗИП Английски, Биология, История, Философия Организация и обслужване на кетърингово събитие Свят и личност
7 УП Сомелиерство Час на класа ЗИП Английски, Биология, История, Философия
8 Час за СД
12 д, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Машини и съоръжения Български ЗИП Свят и личност УП-ТСИ
2 Свят и личност Технология на специалността Български ЗИП Икономика УП-ТСИ
3 Машини и съоръжения УП-Технология на сладкарските изделия Физическо Физическо УП-ТСИ
4 Български език УП-ТСИ Математика Чужд език по професията УП-ТСИ
5 Български език УП-ТСИ Икономика Чужд език по професията УП-ТСИ
6 Икономика УП-ТСИ ЗИП Биология, География, История Технология на специалността Производствена практика
7 Час за СД Час на класа ЗИП Биология Производствена практика

 

Първи учебен срок

8 а, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Български език Музика Математика Математика
2 Предприемачество Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Предприемачество
3 Български език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Български език Английски език
5 Английски език Английски език Английски език Български език Английски език
6 Английски език Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Английски език
7 Английски език Час на класа Информационни технологии Учебен час по спортни дейности
8 б-ПП, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Информационни технологии Български език Английски език Английски език
2 Български език Български език Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Математика Английски език Математика
6 Философия Математика Физическо възпитани и спорт Музика Предприемачество
7 Час на класа Предприемачество Учебен час по спортни дейности Физическо възпитание и спорт
8 в, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физическо възпитание и спорт Философия Английски език Английски език
2 Английски език Информационни технологии Математика Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Български език
5 Български език Английски език Английски език Математика Български език
6 Математика Английски език Предприемачество Български език Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Музика Предприемачество Учебен час по спортни дейности
8 б-КГ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Информационни технологии Български език Английски език Английски език
2 Български език Български език Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Математика Английски език Математика
6 Философия Математика Физическо възпитание и спорт Музика Предприемачество
7 Час на класа Предприемачество Учебен час по спортни дейности Физическо възпитание и спорт
9 а, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Психология и логика Електротехника Немски език Руски език – групи Биология и здравно образование Български език
2 Информационни технологии Български език Химия и опазване на околната среда Английски език Български език
3 Физическо възпитание и спорт География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика Градивни елементи
4 Физика и астрономия Физика и астрономия Биология здравно образование История и цивилизация Информатика
5 Химия и опазване на околната среда Градивни елементи Електротехника Немски език Руски език – групи Информатика
6 Английски език Английски език История и цивилизация Градивни елементи Математика
7 Учебен час по спортни дейности Психология и логика Електротехника Час на класа
9 б, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Микроикономика География и икономика Немски език   Руски език   групи Физическо възпитание и спорт История и цивилизация
2 Психология и логика Микроикономика Физика и астрономия Информатика Химия и опазване на околната среда
3 Английски език Обща теория на счетоводната отчетност Български език Информатика Английски език
4 Математика История Български език Психология и логика Информационни технологии
5 Български език Бизнескомуникаци Английски език Немски език  Руски език     група Бизнескомуникаци
6 Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Биология и здравно образование Математика Физика и астрономия
7 Физическо възпитание и спорт Час на класа Обща теория на счетоводната отчетност Учебен час по спортни дейности
9 в-КГ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърна графика и мултимедия Български език Информационни технологии Математика Английски език
2 Компютърна графика и мултимедия Физическо възпитение и спорт Физическо възпитание спорт Английски език Графични техники и оформление на печатни издания
3 Математика Немски език    Руски език   групи История и цивилизация Психология и логика Графични техники и оформление на печатни издания
4 Химия и опазване на околната среда Немски език    Руски език   групи Английски език География и икономика Биология и здравно образование
5 Информатика Физика и астрономия Биология и здравно образование Български език История и цивилизация
6 Информатика Психология и логика Химия и опазване на околната среда Български език Учебна практика  Рисунка, типаж, анимация
7 Физика и астрономия Час на класа Учебна практика  Рисунка, типаж, анимация
8 Учебен час по спортни дейности
9 г-КТТ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо възпитание и спорт Български език Психология и логика Химия и опазване на околната среда
2 Български език Физика и астрономия Български език Математика Математика
3 Информатика Немски език  Руски език Психология и логика Електротехника География и икономика
4 Информатика Немски език  Руски език Електротехника Биология и здравно образование Градивни елементи
5 Физика и астрономия Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Електротехника
6 Градивни елементи Градивни елементи История и цивилизация История и цивилизация Английски език
7 Учебен час по спортни дейности Информационни технологии Английски език Час на класа
9 д, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни технологии Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Машинознание Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
2 История Техническо чертане Немски език  Руски език Психология и логика Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
3 Англиски език Техническо чертане Немски език  Руски език Химия и опазване на околната среда История и цивилизация
4 Психология и логика Български език Английски език Физическо възпитание и спорт Български език
5 Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика Български език
6 Физика и астрономия Математика Физика и астрономия Биология и здравно образование Информатика
7 Машинознание Час накласа Информатика
8 Учебен час по спортни дейности
9 в-ЦПУ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Материали и заготовки Български език  Информационни технологии Математика Английски език
2 Материали и заготовки Физическо втзпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Техническо чертане
3 Материали и заготовки Немски език   Руски език История и цивилизация Психология и логика Техническо чертане
4 Химия и опазване на околната среда Немски език   Руски език Английски език География и икономика Биология и здравно образование
5 Информатика Физика и астрономия Биология и здравно образование Български език История и цивилизация
6 Информатика Психология и логика Химия и опазване на околната среда Български език Материали и заготовки
7 Физика и астрономия Техническо чертане Час на класа
8 Учебен час по спортни дейности
9 г-ЕМА, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо възпитание и спорт Български език Психология и логика Химия и опазване на околната среда
2 Български език Физика и астрономия Български език Математика Математика
3 Информатика Немски език   Руски език Психология и логика Електротехника География и икономика
4 Информатика Немски език   Руски език Електротехнически материали Биология и здравно образование Електротехника
5 Физика и астрономия Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Електротехника
6 Електротехнически материали Електротехника История и цивилизация История и цивилизация Английски език
7 Учебен час по спортни дейности Информационни технологии Английски език Час на класа
10 а-КТТ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Български език Учебна практика Аналогова схемотехника Немски език   Руски език
2 Български език Цифрова схемотехника Аналогова схемотехника Учебна практика Аналогова схемотехника Немски език   Руски език
3 Цифрова схемотехника Математика Аналогова схемотехника Учебна практика Аналогова схемотехника Информационни технологии
4 История и цивилизация Етика и право Химия и опазване на околната среда Учебна практика Аналогова схемотехника Физика и астрономия
5 Биология и здравно образование Здравословни и безопасни условия на труд Математика Учебна практика Аналогова схемотехника Здравословни и безопасни условия на труд
6 Английски език Физическо възпитание и спорт Етика и право Математика Физическо възпитание и спорт
7 География и икономика Час на класа История и цивилизация Учебен час по спортни дейности
10 б, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Счетоводство на предприятието Математика История и цивилизация Икономика на предприятието Английски език
2 Учебна практика Икономика на предприятието Руски език      група Икономика на предприятието Немски език   група Етика и право
3 Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Макроикономика Счетоводство на предприятието Биология и здравно образование
4 Руски език    група Макроикономика Право Информационни технологии Математика
5 История и цивилизация Учебна практика  Счетоводство на предприятието География и икономика Английски език Български език
6 Български език Учебна практика  Счетоводство на предприятието Английски език Английски език Български език
7 Немски език     група Етика и право Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Час на класа
8 Учебен час по спортни дейности
10 в-КГ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Английски език език Информационни технологии Физическо възпитание и спорт
2 Български език Немски език  Руски език   групи История и цивилизация Графичен дизайн и реклама История и цивилизация
3 Етика и право Етика и право Биология и здравно образование Математика Физика и астрономия
4 Немски език  Руски език   групи Графични техники и оформление на печатни издания География и икономика Учебна практика Скулптура Учебна практика Рисунка, типаж, анимация
5 Английски език Математика Компютърна графика и мултимедия Учебна практика Живопис Учебна практика Рисунка, типаж, анимация
6 Икономика Физическо възпитание и спорт Компютърна графика и мултимедия Учебна практика Визуални изкуства Английски език
7 Час на класа Химия и опазване на околната среда Английски език Учебен час по спортни дейности
10 г, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Здравословни и безопасни условия на труд Английски език Български език Хигиена на храненето и хранително законодателство Етика и право
2 Хигиена Немски език   Руски език Български език Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
3 Английски език Микробиология География и икономика Български език Здравословни и безопасни условия на труд
4 Немски език   Руски език Химия и опазване на околната среда Етика и право Английски език История и цивилизация
5 Технология на кулинарни изделия за кетъринг Икономика История и цивилизация Технология на кулинарни изделия за кетъринг Математика
6 Микробиология Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Английски език по професията
7 Час на класа Учебен час по спортни дейности Математика Аглийски език
10 а-ПСИ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Български език Учебна практика Технология на сладкарските изделия Немски език  Руски език
2 Български език Процеси и апарати в ХВП Технология на специалността Учебна практика Технология на сладкарските изделия Немски език  Руски език
3 Процеси и апарати в ХВП Математика Технология на специалността Учебна практика Технология на сладкарските изделия Технология на специалността
4 История и цивилизация Етика и право Химия и опазване на околната среда ЗИП Учебна практика Технология на сладкарските изделия Физика и астрономия
5 Биология и здравно образование Здравословни и безопасни условия на труд Математика Информационни технологии Здравословни и безопасни условия на труд
6 Английски език Физическо възпитание и труд Етика и право Математика Физическо възпитание и спорт
7 География и икономика Час на класа История и цивилизация Учебен час по спортни дейности
10 в-ЦПУ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Английски език Информационни технологии Физическо възпитание и спорт
2 Български език Немски език  Руски език История и цивилизация Техническа механика История и цивилизация
3 Етика и право Етика и право Биология и здравно образование Математика Физика и астрономия
4 Немски език  Руски език Металорежещи машини и инструменти География и икономика Учебна практика Сглобяване и ремемонт на съединения Техническо чертане
5 Английски език Математика Техническа механика Учебна практика Сглобяване и ремемонт на съединения Техническо чертане
6 Икономика Физическо възпитание и спорт Металорежещи машини и инструменти Учебна практика Сглобяване и ремемонт на съединения Английски език
7 Час на класа Химия и опазване на околната среда Английски език Учебен час по спортни дейности
11 а, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Обектно ориентирано програмиране Учебна практика по организация на компютъра История и цивилизация Технология на програмирането
2 Английски език Обектно ориентирано програмиране Учебна практика по организация на компютъра Системи за управление на бази данни Технология на програмирането
3 Предприемачество Учебна практика По обектно ориентирано програмиране Учебна практика Системи за управление на бази данни   групи Учебна практика По обектно ориентирано програмиране Учебна практика Системи за управление на бази данни   групи Системи за управление на бази данни ЗИП Български
4 Физическо възпитание и спорт Учебна практика По обектно ориентирано програмиране Учебна практика Системи за управление на бази данни   групи Учебна практика По обектно ориентирано програмиране Учебна практика Системи за управление на бази данни   групи Философия ЗИП Български
5 Математика Български език Физическо възпитание и спорт Аглийски  език Учебна практика по софтуер и операционни системи
6 История и цивилизация Български език Предприемачество Английски език Учебна практика по софтуер и операционни системи
7 ЗИП Английски ЗИП Биология ЗИП История    ЗИП Философия  групи Математика Час на класа ЗИП География   група
8 Учебен час по спортни дейности
11 б, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Икономика на предприятието Учебна практика Работа в учебно предприятие Математика Учебна практика Работа в учебно предприятие
2 Математика История и цивилизация Учебна практика Работа в учебно предприятие Маркетинг Учебна практика Работа в учебно предприятие
3 История и цивилизация Български език ЗИП Български Учебна практика Счетоводство на предприятието Право
4 Статистика Български език ЗИП Български Счетоводство на предприятието Икономика на предприятието
5 Счетоводство на предприятието Учебна практика Икономическа информатикика Физическо възпитание и спорт Български език Английски език
6 Английски език Учебна практика Икономическа информатикика Английски език Философия Финанси
7 ЗИП Английски   ЗИП Биология  ЗИП История   ЗИП Философия  групи Час на класа Финанси ЗИП География група
8 Учебен час по спортни дейности
11 в-КГ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Учебна практика Скулптура Компютърна графика и мултимедия Графичен дизайн и реклама Български език ЗИП Български език
2 Учебна практика Живопис Компютърна графика и мултимедия Графичен дизайн и реклама Български език ЗИП Български език
3 Учебна практика Визуални изкуства Графични техники и оформление на печатни издания Изобразителна студия История и цивилизация Английски език
4 Математика Български език Рисуване Учебна практика Рисунка, типаж, анимация Физическо възпитание и спорт
5 Философия История на древното и съвременното изкуство История на древното и съвременното изкуство Учебна практика Рисунка, типаж, анимация История и цивилизация
6 Физическо възпитание и спорт Предприемачество Английски език Математика Предприемачество
7 ЗИП Английски  ЗИП Биология   ЗИП История   ЗИП Философия   групи Учебен час по спортни дейности Анлийски език ЗИП География   групи Час на класа
11 г, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Предприемачество Учебна практика Технология на кулинарни изделия за кетъринг Сервиране и барманство Английски език Сервиране и барманство
2 История Учебна практика Технология на кулинарни изделия за кетъринг Предприемачество Технология на кулинарни изделия за кетъринг Английски език
3 Български език Учебна практика Технология на кулинарни изделия за кетъринг Математика Английски език по професията Физическо възпитание и спорт
4 Философия Учебна практика Сервиране и барманство Технология на кулинарни изделия за кетъринг Счетоводство и отчетност в туризма Проф.етика
5 Физическо възпитание и спорт Учебна практика Сервиране и барманство Български език ЗИП Български език Професионална етика и туристическо поведение
6 Английски език език Учебна практика Сервиране и барманство Български език ЗИП Български език Математика
7 ЗИП Английски  ЗИП Биология  ЗИП ГЕография   групи Час на класа История и цивилизация
8 Учебен час по спортни дейности
11 д, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Учебна практика Технология на кулинарната продукция Английски език ЗИП Български език
2 Технология на кулинарната продукция Български език Учебна практика Технология на кулинарната продукция Физическо възпитание и спорт ЗИП Български език
3 Физическо възпитание и спорт Предприемачество Учебна практика Технология на кулинарната продукция Професионална етика и туристическо поведение Английски език
4 Математика Технология на кулинарната продукция Учебна практика Сервиране и барманство Български език Предприемачество
5 Сервиране и барманство История и цивилизация Учебна практика Сервиране и барманство История и цивилизация Счетоводство и отчетност в туризма
6 Професионална етика и туристическо поведение Математика Учебна практика Сервиране и барманство Английски по проф Сервиране и барманство
7 ЗИП Английски  ЗИП Биология  ЗИП География   ЗИП История Час на класа Философия
8 Учебен час по спортни дейности
11 в-ЦПУ, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Учебна практика Стругарство Здравословни и безопасни условия на труд Учебна практика Заваряване Български език ЗИП Български език
2 Учебна практика Стругарство Здравословни и безопасни условия на труд Учебна практика Заваряване Български език ЗИП Български език
3 Учебна практика Стругарство Металорежещи машини с ЦПУ Учебна практика Заваряване История и цивилизация Английскиезик
4 Математика Български език Електротехника и електроника Машинни елементи Физическо възпитание и спорт
5 Философия Електротехника и електроника Електротехника и електроника Машинни елементи История и цивилизация
6 Физическо възпитание и спорт Предприемачество Английски език Математика Предприемачество
7 ЗИП История   група Учебен час по спортни дейности Английски език ЗИП География    група Час на класа
12 а, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет програмиране ЗИП История и цивилизация   групи ЗИП История и цивилизация   групи Учебна практика периферни устройства Вградени управляващи системи
2 Интернет програмиране ЗИП Английски   ЗИП География  групи ЗИП Английски   ЗИП География   групи Учебна практика периферни устройства Вградени управляващи системи
3 Математика Учебна практика по програмиране на асемблерни езици Програмиране на асемблерни езици Български език Интернет програмиране
4 Анлийски по професията Учебна практика по програмиране на асемблерни езици Програмиране на асемблерни езици Български език Свят и личност
5 Свят и личност Производствена практика Учебна практика по вградени управляващи системи Английски по професията Български език
6 Компютърна графика и дизайн Производствена практика Учебна практика по вградени управляващи системи Физическо възпитание и спорт ЗИП Български език
7 Компютърна графика и дизайн Английски език по професията Физическо възпитание и спорт Математика Час на класа
8 Учебен час по спортни дейности
12 б, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Учебна практика Икономика и организация на предприятията Мениджмънт Свят и личност Физическо възпитание и спорт Свят и личност
2 Финансово-икономически анализ и контрол ЗИП Английски ЗИП Биологи  ЗИП История   ЗИП Философия  групи ЗИП Английски ЗИП Биологи  ЗИП История   ЗИП Философия  групи Математика Английски език по проф
3 Учебна практика Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация Производствена практика Финансово икономически анализ и контрол Български ЗИП Математика
4 Учебна практика Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация Производствена практика Английски език по професията Български език Финансово икономически анализ и контрол
5 Физическо възпитание и спорт Български език Учебна практика Проектен мениджмънт Учебна практика Проектен мениджмънт Икономика и организация на предприятията
6 Предприемачество Български език Учебна практика Проектен мениджмънт Учебна практика Проектен мениджмънт ЗИП Икономика на предприятието група
7 Английски език по професията Час на класа Икономика и организация на предприятията Учебна практика Икономическа информатика ЗИП Икономика на предприятието група
8 Учебен час по спортни дейности
12 в, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Периферни устройства ЗИП История   група ЗИП История  група Свят и личност Учебна практика  Запомнящи устройства
2 Периферни устройства ЗИП Философия    група ЗИП Философия   група Физическо възпитание и спорт Учебна практика  Запомнящи устройства
3 Запомнящи устройства Физическо възпитание и спорт ЗИП Български Запомнящи Учебна практика Периферни устройства
4 Икономика Икономика ЗИП Български Производствена практика Учебна практика Периферни устройства
5 Математика Математика Запомнящи устройства Производствена практика Учебна практика Асемблиране на РС
6 Български език Английски език по професията Свят и личност Икономика Учебна практика Асемблиране на РС
7 Български език Английски език по професията Периферни устройства Час на класа Учебна практика Асемблиране на РС
8 Учебен час по спортни дейности
12 г, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Учебна практика Технология на кулинарни изделия за кетъринг Сомелиерство Английски език по професията Български език Математика
2 Учебна практика Технология на кулинарни изделия за кетъринг ЗИП Английски  ЗИП Биология  ЗИП География    ЗИП История   групи ЗИП Английски  ЗИП Биология  ЗИП География    ЗИП История   групи ЗИП Български език Свят и личност
3 Учебна практика Технология на кулинарни изделия за кетъринг Организация и обслужване на кетърингово събитие Български език Мениджмънт в туризма Технология на кулинарни изделия за кетъринг
4 Учебна практика Сервиране и барманство Свят и личност Български език Математика Английски език по проф
5 Учебна практика Сервиране и барманство Физическо възпитание и спорт Сомелиерство Производствена практика Физическо възпитание и спорт
6 Учебна практика Сервиране и барманство Мениджмънт в туризма Учебна практика Организация и обслужване на кетърингово събитие Производствена практика Сервиране и барманство
7 Учебна практика Сомелиерство Час на класа Учебна практика Организация и обслужване на кетърингово събитие
8 Учебен час по спортни дейности
12 д, сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технология на специалността Технология на специалността Икономика Машини и съоръжения Учебна практика Технология на сладкарските изделия
2 Математика ЗИП Биология   ЗИП География   ЗИП История ЗИП Биология   ЗИП География   ЗИП История Машини и съоръжения Учебна практика Технология на сладкарските изделия
3 Икономика Английски по професията Свят и личност Физическо възпитание и спорт Учебна практика Технология на сладкарските изделия
4 Български език Учебна практика Технология на сладкарските изделия Математика Английски език по професията Учебна практика Технология на сладкарските изделия
5 Български език Учебна практика Технология на сладкарските изделия Български ЗИП Икономика Учебна практика Технология на сладкарските изделия
6 Физическо възпитание и спорт Учебна практика Технология на сладкарските изделия Български ЗИП Свят и личност Производствена практика
7 Учебна практика Технология на сладкарските изделия Учебен час по спортни дейности Час на класа Производствена практика