Дневна форма


Втори учебен срок

 

 

  8 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Химия Биология Физика Български език
2 Физическо Английски език Физическо Английски език Български език
3 Математика Английски език Математика Английски език Информационни технологии
4 Английски език Английски език Английски език Математика История
5 Английски език Български език Английски език География Английски език
6 Предприемачество Български език Английски език Предприемачество Английски език
7   История Философия   Час на класа
8     Спортни дейности    
  8 б-ИМ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Физическо Английски език Математика
2 Английски език Философия Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Обща икономическа теория Български език Информационни технологии
6 Английски език Английски език Обща икономическа теория Български език Изобразително изкуство
7   Английски език Час на класа Физическо  
8       Спортни дейности  
  8 б-КТТ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Физическо Английски език Математика
2 Английски език Философия Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Електротехника Български език Информационни технологии
6 Английски език Английски език Електротехника Български език Изобразително изкуство
7   Английски език Час на класа Физическо  
8       Спортни дейности  
  8 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физическо Английски език Английски език Английски език
2 Английски език Математика Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Математика Български език Английски език
5 Български език Английски език Български език Български език Рисуване

 

6 Философия Английски език Информационни технологии Математика Учебна практика Рисунка,типаж, анимация
7 Изобразително изкуство Спортни дейности Физическо Час на класа  
  8 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език История Английски език Физическо Физика
2 Английски език Химия Английски език История Математика
3 Английски език Български език Български език Физика География
4 Физическо Английски език Български език Философия Английски език
5 Математика Английски език Предприемачество Английски език Английски език
6 Български език Английски език Математика Английски език Биология
7 Предприемачество Спортни дейности Информационни технологии Час на класа  
  9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Български език История Биология История
2 История Български език Химия Математика Английски език
3 Физика Биология Физическо История Немски, Руски език
4 Философия Физика География Английски език География
5 Математика Материалознание Математика Химия Физическо
6 Английски език Немски, Руски език Английски език Български език Материалознание
7 Информационни технологии Спортни дейности Физика Час на класа  
  9 б-КГ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски, Руски език Немски, Руски език Български език Български език Английски език
2 География Английски език Български език Информационни технологии Математика
3 Математика Математика Английски език Компютърна графика и мултимедия Биология
4 История История История Учебна практика Рисунка,типаж, анимация Физика
5 Биология Биология Философия Физическо Химия
6 Физика География Физика История Физическо
7 Английски език Химия Спортни дейности Час на класа  
  9 б-ПП, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски, Руски език Немски, Руски език Български език Български език Английски език
2 География Английски език Български език Информационни технологии Математика
3 Математика Математика Английски език Програмиране Биология

 

4 История История История Учебна практикаувод в програмирането Физика
5 Биология Биология Философия Физическо Химия
6 Физика География Физика История Физическо
7 Английски език Химия Спортни дейности Час на класа  
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски, Руски език Немски, Руски език Химия Физическо Биология
2 Физика История Биология Биология Физика
3 Български език Химия География Философия Английски език
4 Физическо География Математика Отчитане и работа с документация Български език
5 Гостоприемство в туристическата индустрия Английски език Английски език История Български език
6 История Английски език История Математика Информационни технологии
7 Математика Физика   Час на класа Спортни дейности
  10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Приложни програмни системи Първи чужд език Немски, Руски език Информационни технологии Етика и право
2 Приложни програмни системи Цифрова схемотехника Първи чужд език Физическо География
3 Химия История Математика Биология Физика
4 Първи чужд език Немски, Руски език Цифрова схемотехника История Български език
5 Физическо Учебна практика по схемотехника, УП Програм 2 Български език Учебна практика по схемотехника, УП Програм 2 Икономика
6 Математика Учебна практика по схемотехника, УП Програм 2 Български език Учебна практика по схемотехника, УП Програм 2 Първи чужд език
7 География УП схемотехника Спортни дейности УП схемотехника  
8 Час на класа        
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Първи чужд език Немски, Руски език Първи чужд език Физическо
2 Биология Български език Икономика на предприятието Етика и право Първи чужд език
3 Първи чужд език Български език Математика Информационни технологии Счетоводство на предприятието
4 Български език Немски, Руски език География Физика Счетоводство на предприятието

 

5 Право УП Счетоводство на предприятието Макроикономика История История
6 География УП Счетоводство на предприятието Макроикономика Математика УП Икономика на предприятието
7 Спортни дейности Икономика на предприятието   Физическо Час на класа
  10 в-КГ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език Български език Първи чужд език
2 История История Български език Първи чужд език Биология
3 География Икономика Първи чужд език Немски, Руски език Компютърна графика и мултимедия
4 Първи чужд език Графични техники и оформление на печата Немски, Руски език УП-Рисунка,типаж, анимация Компютърна графика и мултимедия
5 Физика Химия УП Скулптура Физическо УП Живопис
6 Информационни технологии Физическо География Графичен дизайн и реклама Икономика
7 Етика и право Час на класа   УП Визуални изкуства  
8       Спортни дейности  
  10 в-ЦПУ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език Български език Първи чужд език
2 История История Български език Първи чужд език Биология
3 География Икономика Първи чужд език Немски, Руски език Техн.механика
4 Първи чужд език Металорежещи машини и инструменти Немски, Руски език Техн.механика Металорежещи машини и инструменти
5 Физика Химия Информационни технологии Физическо Металорежещи машини и инструменти
6 Металорежещи машини и инструменти Физическо География УП Измервателна лаборатория Икономика
7 Етика и право Час на класа   УП Измервателна лаборатория  
8       Спортни дейности  
  10 г-КТТ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП цифрова схемотехника История Приложни програмни продукти Етика и право Български език
2 УП цифрова схемотехника Български език Приложни програмни продукти Математика Български език

 

3 УП цифрова схемотехника Приложни програмни продукти Първи чужд език Немски, Руски език География
4 УП цифрова схемотехника Приложни програмни продукти Немски, Руски език Информационни технологии Математика
5 УП цифрова схемотехника Математика География Физика Биология
6 Техническо чертане и документиране Химия Физическо Физическо Първи чужд език
7 Техническо чертане и документиране   История Час на класа  
8 Спортни дейности        
  10 г-ЕМА, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП-обработка на материали История Ел.техн.чертане Етика и право Български език
2 УП-обраб.м-ли Български език Ел.техн.чертане Математика Български език
3 УП-обраб.м-ли Електроника Първи чужд език Немски, Руски език География
4 УП Лабораторна по електрически измервания Електроника Немски, Руски език Информационни технологии Математика
5 УП Лаб.ел.изм Математика География Физика Биология
6 УП Лаб.ел.изм Химия Физическо Физическо Първи чужд език
7 УП Лаб.ел.изм   История Час на класа  
8 Спортни дейности        
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Биология Математика УП Технология на сладкарски изделия Първи чужд език
2 Български език Математика Етика и право УП ТСИ Физическо
3 Български език География Технология на специалността УП ТСИ История
4 Технология на специалността Химия Процеси и апарати в

ХВП

УП ТСИ ЗИП Български език
5 Процеси и апарати в

ХВП

Немски, Руски език Немски, Руски език Приложна декорация География
6 Физическо Физика Първи чужд език Приложна декорация Технология на специалността
7 Час на класа Информационни технологии   Математика  
8   Спортни дейности      

 

  11 а-ПСИ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технология на специалността УП Технология на сладкарски изделия Философия Математика История
2 Хигиена на храненето и хранително законодателство УП ТСИ Първи чужд език Български език Физическо
3 Автоматизация на производството УП ТСИ Български език Български език Машини и съоръжения
4 Математика УП ТСИ Български език УП Художествено оформление и моделиране на сладкарски изделия Първи чужд език
5 История УП ТСИ Хигиена на храненето и хранително законодателство УП ХОМСИ Технология на специалността
6 Български език УП ТСИ Машини и съоръже УП-ХОМСИ ЗИП Автоматизация на производството
7 Физическо Час на класа   УП-ХОМСИ ЗИП  
8 Спортни дейности        
  11 а-КТТ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Проектиране на електронни схеми Дънни платки ЗИП Философия Математика История
2 Проектиране на електронни схеми Дънни платки ЗИП Първи чужд език Български език Физическо
3 Процесори и памети за РС УП Компютърни мрежи Български език Български език Процесори и памети за РС
4 Математика УП Компютърни мрежи Български език УП Процесори, памети и дънни платки Първи чужд език
5 История Приложен софтуер Програмиране УП Процесори, памети и дънни платки Дънни платки
6 Български език Приложен софтуер Програмиране УП Процесори, памети и дънни платки Програмиране
7 Физическо Час на класа Дънни платки    
8 Спортни дейности        
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Статистика УП Икономическа информатика История История Български език
2 Икономика на предприятието УП Икономическа информатика Физическо Счетоводство на предприятието Български език

 

3 УП Работа в учебно предприятие Първи чужд език Български език Счетоводство на предприятието Математика
4 УП Работа в учебно предприятие Английски,

Философия ЗИП

Финанси Математика Физическо
5 Български език Маркетинг Първи чужд език УП Работа в учебно предприятие УП Счетоводство на предприятието
6 Български език Икономика на предприятието Философия УП Работа в учебно предприятие Първи чужд език
7 Право Финанси     Час на класа
8 Спортни дейности        
  11 в-КГ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Здравословни и безопасни условия на труд Български език Български език Първи чужд език
2 Български език Здравословни Български език Графични техники и оформление на печата Изобразителни студия
3 История История на древното и съвременно изкуство УП Скулптура Физическо Физическо
4 Рисуване Английски,

География ЗИП

УП Живопис Математика История на древното и съвременно изкуство
5 Философия Компютърна графика и мултимедия Математика УП-Рисунка,типаж, анимация Графичен дизайн и реклама
6 Първи чужд език Компютърна графика и мултимедия История УП-Рисунка,типаж, анимация Предприемачество
7 Първи чужд език УП Визуални изкуства Час на класа    
8 Спортни дейности        
  11 в-ЦПУ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език УП Металорежещи машини с ЦПУ Български език Български език Първи чужд език
2 Български език УП ММЦПУ Български език Автоматизация Автоматизация на производството
3 История УП ММЦПУ Основи на програмирането Физическо Физическо

 

4 Машинни елементи Английски,

География ЗИП

Основи на програмирането Математика Приложни програмни продукти
5 Философия Технология на машиностроенето Математика Машинни елементи Приложни програмни продукти
6 Първи чужд език Металорежещи машини с ЦПУ История Технология на машиностроенето Предприемачество
7 Първи чужд език Металорежещи машини с ЦПУ Час на класа    
8 Спортни дейности        
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Философия УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Първи чужд език Технология на кулинарни изделия за кетъринг
2 Математика Предприемачество УП ТКИК Сервиране и барманство и барманство Сервиране и барманство
3 Български език Маркетинг в туризма УП ТКИК Технология на кулинарни изделия за кетъринг Математика
4 Маркетинг в тур Английски,

Философия,

География ЗИП

УП ТКИК Физическо Първи чужд език
5 Първи чужд език Счетоводство и отчетност в туризма УП Сервиране и барманство Български език Български език
6 История История УП Сервиране и барманство Български език Български език
7   Чужд език по професията   Счетоводство и отчетност в туризма Час на класа
8         Спортни дейности
  12 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърни мрежи Физическо Компютърни мрежи Производствена практика Комплексна практика по специалността
2 УП Компютърна графика и дизайн Математика Математика Производствена практика Комплексна практика по специалността
3 УП Компютърна графика и дизайн УП

Микропроцесорни системи

УП Интернет програмиране Свят и личност Физическо

 

4 УП Компютърна графика и дизайн УП

Микропроцесорни системи

УП Интернет програмиране Български език Свят и личност
5 Чужд език по професията Чужд език по професията Микропроцесорни системи Български език Български език
6 Чужд език по професията УП Компютърни мрежи Микропроцесорни системи Английски,

Биология,

Философия,

География ЗИП

Български език
7 Спортни дейности УП Компютърни мрежи   Английски,

Биология,

Философия,

География ЗИП

Час на класа
  12 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП Икономика и организация на предприятието Финансовоикономически анализ и контрол УП Проектен мениджмънт Математика УП Проектен мениджмънт
2 Физическо Чужд език по професията УП Проектен мениджмънт Мениджмънт УП Проектен мениджмънт
3 Свят и личност Икономика и организация на предприятието Финансовоикономически анализ и контрол Български език Производствена практика
4 Финансовоикономически анализ и контрол Математика Икономика и организация на предприятието Български език Производствена практика
5 УП Компютърна обработка на финансовосчетоводна информация Български език УП Икономическа информатика Свят и личност Предприемачество
6 УП Комп.обр.ФСИ Български ЗИП Чужд език по професията Английски,

Биология,

Философия,

География ЗИП

Физическо
7 Час на класа   Чужд език по професията Английски,

Биология,

Философия,

География ЗИП

 
8     Спортни дейности    
  12 в-КГ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Компютърна графика Математика Математика УП Визуални изкуства
2 Български език Компютърна графика Свят и личност Български език УП Визуални изкуства
3 УП Живопис Компютърна графика Физическо Български език Графични техники и оформление на печата

 

4 Свят и личност Чужд език по професията Чужд език по професията Производствена практика УП Скулптура
5 УП-Рисунка,типаж, анимация Физическо Компютърна графика и мултимедия Производствена Чужд език по професията
6 УП-Рисунка,типаж, анимация Композиция Компютърна графика и мултимедия Английски,

Биология,

Философия,

География ЗИП

Графичен дизайн и реклама
7 Час на класа Композиция   Английски,

Биология,

Философия,

География ЗИП

Спортни дейности
  12 в-ЦПУ, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Проектиране Математика Математика УП Металорежещи машини с ЦПУ
2 Български език Проектиране Свят и личност Български език УП ММЦПУ
3 Типове технологични процеси Проектиране с приложни програмни продукти Физическо Български език УП ММЦПУ
4 Свят и личност Проектиране с ППП Чужд език по професията Чужд език по професията УП ММЦПУ
5 Основи на програмирането Физическо Производствена практика Типове технологични процеси УП ММЦПУ
6 Основи на програмирането Типове технологични процеси Производствена практика География, История

ЗИП

УП ММЦПУ
7 Час на класа Чужд език по професията   География, История

ЗИП

Спортни дейности

 

  12 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Чужд език по професията Организация и обслужване на кетърингово събитие Технология на кулинарни изделия за кетъринг Математика
2 УП ТКИК Физическо Сервиране и барманство Свят и личност УП Организация и обслужване на кетърингово събитие
3 УП ТКИК Отчитане на кетърингова дейност Свят и личност Български език УП ООКС
4 УП Сервиране и барманство Мениджмънт в туризма Отчитане на кетърингова дейност Български език УП ООКС
5 УП Сервиране и барманство Български език Физическо Математика Производствена практика
6 УП Сервиране и барманство Български език Чужд език по професията Английски,

Биология ЗИП

Производствена практика
7 УП Сомелиерство Спортни дейности   Английски ЗИП Час на класа
  12 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Математика Физическо Отчитане на ресторантьорската дейност УП Технология на кулинарната продукция
2 Свят и личност Чужд език по професията Мениджмънт в туризма Чужд език по професията УП ТКП
3 Отчитане на ресторантьорската дейност Български език УП Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене Математика УП ТКП
4 Български език Български език УП ОПОЗХР Технология на кулинарната продукция УП Сервиране и барманство
5 Български език Свят и личност УП ОПОЗХР Сервиране и барманство УП Сервиране и барманство
6 Мениджмънт в туризма География ЗИП Производствена практика Английски,

Биология, История

ЗИП

УП Сервиране и барманство
7   География ЗИП Производствена практика Английски,

Биология, История

ЗИП

УП Сомелиерство
8   Спортни дейности     Час на класа