Дневна форма


Първи учебен срок

 

8 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език Английски език Английски език Английски език
2 Математика Английски език Английски език Английски език Английски език
3 Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Математика Английски език
4 Български език и литература Български език и литература Философия Физика и астрономия Физическо възпитание и сппорт
5 Английски език Изобразително изкуство Информационни технологии Български език и литература География и икономика
6 Английски език Биология и здравно образование Математика Български език и литература История и цивилизация
7 Английски език Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Час на класа  
8 СИП – Физическо възпитание и спорт        
9 СИП – Физическо възпитание и спорт        

8 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Английски език Математика Биология и здравно образование
2 Английски език Английски език Английски език Английски език Музика
3 Английски език Български език и литература Английски език Английски език Английски език
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизация Български език и литература Английски език
5 География и икономика Математика Математика Български език и литература Химия и опазване на околната среда
6 История и цивилизация Изобразително изкуство Физика и астрономия Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Философия Информационни технологии Спортни дейности  
  • в, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Информационни
2 Английски език Български език и литература Български език и литература Математика История и цивилизация
3 Английски език Биология и здравно образование Английски език Физика и астрономия Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Изобразително Английски език
5 Химия и опазване на околната среда Английски език Математика Биология и здравно образование Български език и литература
6 Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизация Английски език Философия
7   Час на класа География и икономика Английски език Спортни дейности
8 СИП – Физическо възпитание и спорт        
9 СИП – Физическо възпитание и спорт        

8 г, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Български език и литература Химия и опазване на околната среда
2 Математика Математика Информационни технологии История и цивилизация Математика
3 История и цивилизация Български език и литература Английски език Английски език География и икономика
4 Музика Английски език Изобразително изкуство Английски език Английски език
5 Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Философия Английски език
6 Английски език Английски език Български език и литература Физика и астрономия Английски език
7 Английски език Английски език   Спортни дейности Час на класа
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език Руски език Немски език Руски език Информационни технологии История и цивилизация Математика
2 Здравословни и безопастни условия на

труд

История и цивилизация Математика Английски език Английски език
3 История и цивилизация Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Български език и литература Физика и астрономия
  • а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Общопрофесионални умения Техническа механика Философия Български език и литература
2 Немски език Общопрофесионални умения Материалознание Биология и здравно образование Български език и литература
3 Български език и литература Общопрофесионални умения Химия и опазване на околната среда Математика Химия и опазване на околната среда
4 Английски език Английски език Немски език Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Математика История и цивилизация Математика Английски език Информационни
6 Техническа механика Здравословни и безопастни условия на

труд

Английски език География и икономика История и цивилизация
7 Час на класа   Английски език Физика и астрономия  
8 СИП – Физическо възпитание и спорт   Спортни дейности    
9 СИП – Физическо възпитание и спорт        

9б-ИМ, сутрин

4 Философия Математика География и икономика Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
5 Английски език Български език и литература Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование
6 Физика и астрономия Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика
7 Час на класа Изобразително изкуство   Музика  
8   Спортни дейности      

9 в, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език Руски език Английски език Изобразително изкуство Философия
2 Музика Биология и здравно образование История и цивилизация Български език и литература Физика и астрономия
3 Математика История и цивилизация Немски език Български език и литература Английски език
4 Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Информационни технологии
5 География и икономика География и икономика Биология и здравно образование Физика и астрономия Математика
6 История и цивилизация Английски език Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Български език и литература
7 Немски език Химия и опазване на околната среда Здравословни и безопастни условия на

труд

Химия и опазване на околната среда Час на класа
8 Спортни дейности        
  • г, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език Руски език Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга Физика и астрономия Отчитане и работа с документи
2 Информационни технологии География и икономика Кулинарни изделия и напитки за кетъринг Кулинарни изделия и напитки за кетъринг Немски език
3 Немски език Философия Математика История и цивилизация Математика
4 Английски език Химия и опазване на околната среда Български език и литература Английски език Биология и здравно образование
5 История и цивилизация Математика Гостоприемство в туристическата индустрия Български език и литература Английски език
6 Здравословни и безопастни условия на

труд

Английски език Английски език Български език и литература Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга
7 Химия и опазване на околната среда Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Час на класа
8       Спортни дейности  

9б-КТТ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език Руски език Немски език Руски език Информационни технологии История и цивилизация Математика
2 Здравословни и безопастни условия на

труд

История и цивилизация Математика Английски език Английски език
3 История и цивилизация Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Български език и литература Физика и астрономия
4 Философия Математика География и икономика Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
5 Английски език Български език и литература Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование
6 Физика и астрономия Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика
7 Час на класа Изобразително изкуство   Музика  
8   Спортни дейности      
  • а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Химия и опазване на околната среда Математика Техническа механика История и цивилизация
2 Философия Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт
3 Физика и астрономия История и цивилизация Техническа механика Химия и опазване на околната среда Немски език Руски език
4 Физическо възпитание и спорт Немски език Руски език История и цивилизация Английски език Български език и литература
5 Български език и литература Електротехника Електротехника Математика География и икономика
6 Български език и литература Икономика Информационни технологии История и цивилизация Биология и здравно образование
7 Спортни дейности География и икономика Икономика Час на класа  

10б-КГ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Немски език Руски език Немски език Руски език Английски език
2 Български език и литература История и цивилизация Английски език Физическо възпитание и спорт Математика
3 История и цивилизация Информационни технологии История и цивилизация История и цивилизация Философия
4 География и икономика Биология и здравно образование Биология и здравно образование География и икономика Икономика
5 Математика Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия УП Компютърна графика и мултимедия УП Рисунка, типаж и анимация
6 Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Икономика Компютърна графика и мултимедия УП Рисунка, типаж и анимация
7   Физика и астрономия Философия Час на класа Спортни дейности
  • в, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Безопасност и долекарска помощв ресторанта Биология и здравно образование Немски език Руски език Немски език Руски език Физическо възпитание и спорт
2 Биология и здравно образование Математика История и цивилизация Английски език История и цивилизация
3 Микробиология и хигиена на храненето Икономика Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Физика и астрономия Български език и литература Кулинарни техники и технологии в кетъринга История и цивилизация Кулинарни техники и технологии в кетъринга
5 История и цивилизация Български език и литература География и икономика Икономика Английски език
6 География и икономика Философия Философия Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда
7 СИП – Математика Информационни Физика и астрономия   Час на класа
8 СИП – Математика   Спортни дейности    
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии на програмирането УП Системи за управление на бази данни Предприемачество УП Софтуер и операционни системи Английски език
2 Технологии на програмирането УП Системи за управление на бази данни Физическо възпитание и спорт УП Софтуер и операционни системи Обектно ориентирано програмиране

10б-ПП, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Немски език Руски език Немски език Руски език Английски език
2 Български език и литература История и цивилизация Английски език Физическо възпитание и спорт Математика
3 История и цивилизация Информационни История и цивилизация История и цивилизация Философия
4 География и икономика Биология и здравно образование Биология и здравно образование География и икономика Икономика
5 Математика Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Увод в обектно ориентираното програмиране Увод в алгоритмите и структурите от данни
6 Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Икономика Програмиране Увод в алгоритмите и структурите от данни
7   Физика и астрономия Философия Час на класа Спортни дейности
  • а, сутрин
3 Български език и литература Английски език Философия Български език и литература ЗИП Обектно ориентирано програмиране
4 УП Организация на компютъра УП Обектно ориентирано програмиране Английски език Български език и литература ЗИП Математика
5 УП Организация на компютъра УП Обектно ориентирано програмиране Български език и литература Системи за управление на бази данни История и цивилизация
6 Математика Предприемачество Български език и литература Системи за управление на бази данни Физическо възпитание и спорт
7 Философия ЗИП История и цивилизация   История и цивилизация ЗИП

Георгафия и икономика ЗИП

Час на класа
8   Спортни дейности      

11 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Икономика на предприятието Математика Български език и литература Икономика на предприятието Български език и литература ЗИП
2 Право Български език и литература Български език и литература Финанси Български език и литература ЗИП
3 Английски език УП Счетоводство на предприятието Маркетинг УП Икономическа информатика УП Работа в учебно предприятие
4 История и цивилизация Философия Математика УП Икономическа информатика УП Работа в учебно предприятие
5 УП Работа в учебно предприятие Английски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Финанси
6 УП Работа в учебно предприятие Счетоводство на предприятието Счетоводство на предприятието Физическо възпитание и спорт Английски език
7 Спортни дейности Статистика   Философия ЗИП

История и цивилизация ЗИП

Георгафия и икономика ЗИП

Час на класа

11в-КГ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История на древното изкуство История на древното изкуство История и цивилизация Английски език Български език и литература ЗИП
2 Рисунка, типаж и анимация Визуални изкуства Компютърна графика и мултумедия Български език и литература Български език и литература ЗИП
3 Рисунка, типаж и анимация Графичен дизайн и реклама Компютърна графика и мултумедия Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Рисуване Графичен дизайн и реклама Компютърна графика и мултимедия ЗИП Графични техники и оформяне на печатни издания История и цивилизация
5 Философия Английски език Физическо възпитание и спорт Скулптура Предприемачество
6 Математика Математика Български език и литература Живопис Английски език
7 Предприемачество   Спортни дейности Изобразителна студия Час на класа

11г-КТТ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Процесори и памети за РС Физическо възпитание и спорт История и цивилизация История и цивилизация Английски език
2 Компютърни мрежи Български език и литература Български език и литература ЗИП Английски език Приложен софтуер
3 Програмиране Български език и литература Български език и литература ЗИП Дънни платки Приложен софтуер
4 Програмиране Компютърни мрежи Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизация ЗИП
5 Програмиране Процесори и памети за РС Компютърни мрежи Български език и литература История и цивилизация ЗИП
6 УП Процесори памети и дънни платки Проектиране на електрони схеми Дънни платки Философия Математика
7 УП Процесори памети и дънни платки Проектиране на електрони схеми   Спортни дейности  
8 Час на класа        
  • д, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Английски език УП Технологии на сладкарските изделия Микробиология Физическо възпитание и спорт
2 История и цивилизация Машини и съоръжения УП Технологии на сладкарските изделия История и цивилизация Английски език
3 Електротехника и електроника Математика УП Технологии на сладкарските изделия Математика Машини и съоръжения
4 Технология на специалността Технология на специалността УП Технологии на сладкарските изделия Електротехника и електроника Философия
5 Български език и литература Микробиология УП Технологии на сладкарските изделия УП Художествено оформяне и

моделиране на сладкарски изделия

Български език и литература ЗИП
6 Български език и литература Български език и литература УП Технологии на сладкарските изделия УП Художествено оформяне и

моделиране на сладкарски изделия

Български език и литература ЗИП
7   Час на класа УП Художествено оформяне и

моделиране на

сладкарски изделия

ЗИП

Философия ЗИП

История и цивилизация ЗИП

Георгафия и икономика ЗИП

Спортни дейности

11г-ЕМА, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Електрически машини Физическо възпитание и спорт История и цивилизация История и цивилизация Английски език
2 Електрически инсталации Български език и литература Български език и литература ЗИП Английски език Електически машини
3 Здравословни и безопастни условия на

труд

Български език и литература Български език и литература ЗИП Електрически инсталации Здравословни и безопастни условия на труд
4 УП Електромонтажна Електически машини Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизация ЗИП
5 УП Електромонтажна ЛП Електически машини и апарати Електрически инсталации Български език и литература История и цивилизация ЗИП
6 УП Електромонтажна ЛП Електически машини и апарати Електически машини Философия Математика
7 УП Електромонтажна ЛП Електически машини и апарати   Спортни дейности  
8 Час на класа        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Икономика Машини и съоръжения Математика Математика УП Технологии на сладкарските изделия
2 Свят и личност Свят и личност Икономика Икономика УП Технологии на сладкарските изделия

11в-ЦПУ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП-Стругарство Здравословни и безопастни условия на

труд

История и цивилизация Английски език Български език и литература ЗИП
2 УП-Стругарство Здравословни и безопастни условия на

труд

УП Заваряване Български език и литература Български език и литература ЗИП
3 УП-Стругарство Машинни елементи УП Заваряване Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Елекротехника и електроника Елекротехника и електроника УП Заваряване Металорежещи машини с ЦПУ История и цивилизация
5 Философия Английски език Физическо възпитание и спорт Машинни елементи Предприемачество
6 Математика Математика Български език и литература Елекротехника и електроника Английски език
7 Предприемачество   Спортни дейности История и цивилизация ЗИП Час на класа

12а-ПСИ, сутрин

3 Български език и литература УП Технологии на сладкарските изделия Физическо възпитание и спорт Машини и съоръжения УП Технологии на сладкарските изделия
4 Български език и литература УП Технологии на сладкарските изделия Български език и литеатура ЗИП Английски език по професията УП Технологии на сладкарските изделия
5 Физическо възпитание и спорт УП Технологии на сладкарските изделия Български език и литеатура ЗИП Технологии на специалността УП Технологии на сладкарските изделия
6 Технологии на специалността ЗИП УП Технологии на сладкарските изделия Английски език по професията Технологии на специалността Производствена практика
7 Технологии на специалността ЗИП     Час на класа Производствена практика
8 Спортни дейности        
  • б, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП Икономическа информатика Производствена практика Физическо възпитание и спорт Математика УП Икономика и организация на предприятието
2 УП Икономическа информатика Производствена практика Икономика и организация на предприятието Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 УП Проектен мениджмънт Математика Компютърна обработка на счетоводна информация Философия ЗИП Ангийски език ЗИП Финансово икономически анализ и контрол
4 УП Проектен мениджмънт Финансово икономически анализ и

контрол

Компютърна обработка на счетоводна информация Философия ЗИП Ангийски език ЗИП Български език и литература
5 Предприемачество Български език и литература ЗИП Английски език по професията Английски език по професията Български език и литература
6 Английски език по професията Свят и личност Финансово икономически анализ и контрол Свят и личност УП Проектен мениджмънт
7 Час на класа Спортни дейности Мениджмънт   УП Проектен мениджмънт

12в-КГ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Живопис Български език и литература ЗИП Визуални изкуства
2 Български език и литература Математика Живопис Математика Визуални изкуства
3 Физическо възпитание и спорт Скулптура Изобразителна студия Философия ЗИП

Английски език ЗИП

География и икономика ЗИП

Компютърна графика и мултимедия
4 История на изкуството Скулптура Английски език по професията Философия ЗИП

Английски език ЗИП

География и икономика ЗИП

Компютърна графика и мултимедия
5 Графичен дизайн Свят и личност Композиция Свят и личност Английски език по професията
6 Графични техники и оформление на печатни издания Физическо възпитание и спорт Производствена практика Английски език по професията История на изкуството
7 Рисунка, типаж и анимация Спортни дейности Производствена практика    
8     Час на класа    

12 г, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП Технологии на кулинарните изделия за кетъринг Математика Физическо възпитание и спорт Технологии на кулинарните изделия за кетъринг Организация и обслужване на

кетърингово събитие

2 УП Технологии на кулинарните изделия за кетъринг Английски език по професията Свят и личност Математика Сервиране и барманство
3 УП Технологии на кулинарните изделия за кетъринг Сомелиерство Български език и литература Философия ЗИП

Английски език ЗИП

География и икономика ЗИП

Български език и литература ЗИП
4 УП Сервиране и барманство Свят и личност Български език и литература Философия ЗИП

Английски език ЗИП

География и икономика ЗИП

УП Организация и обслужване на

кетърингово събитие

5 УП Сервиране и барманство Физическо възпитание и спорт Сомелиерство Английски език по професията УП Организация и обслужване на

кетърингово събитие

6 УП Сервиране и барманство Български език и литература Мениджънт в туризма Мениджънт в туризма Производствена практика
7 УП Сервиране и барманство   Час на класа   Производствена практика
8     Спортни дейности    

12а-КТТ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Икономика Периферни устройства Математика Математика УП Периферни устройства
2 Свят и личност Свят и личност Икономика Икономика УП Периферни устройства
3 Български език и литература Запомнящи устройства Физическо възпитание и спорт Английски език по професията Асемблиране на РС
4 Български език и литература Запомнящи устройства Български език и литература ЗИП Периферни устройства ЗИП Асемблиране на РС
5 Физическо възпитание и спорт УП Запомнящи устройства Български език и литература ЗИП Периферни устройства ЗИП Асемблиране на РС
6 Периферни устройства УП Запомнящи устройства Английски език по професията Запомнящи устройства Производствена практика
7 Периферни устройства     Час на класа Производствена практика
8 Спортни дейности        

12в-ЦПУ, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Производствена практика Български език и литература ЗИП УП Металорежещи машини с ЦПУ
2 Български език и литература Математика Производствена практика Математика УП Металорежещи машини с ЦПУ
3 Физическо възпитание и спорт Английски език по професията Проектиране Философия ЗИП

Английски език ЗИП

География и икономика ЗИП

УП Металорежещи машини с ЦПУ
4 Английски език по професията Основи на програмирането Проектиране Философия ЗИП

Английски език ЗИП

География и икономика ЗИП

УП Металорежещи машини с ЦПУ
5 УП Фрезоване Свят и личност Проектиране с приложни програмни продукти Свят и личност УП Металорежещи машини с ЦПУ
6 УП Фрезоване Физическо възпитание и спорт Проектиране с приложни програмни продукти Типови технологични процеси УП Металорежещи машини с ЦПУ
7 УП Фрезоване Спортни дейности Английски език по професията    
8     Час на класа