Задочна форма


Задочна форма на обучение – IXе клас,

специалност „Електрически машини и апарати“

учебна 2017/2018 г.

 

  1. График на учебните занятия – януарска сесия :
Дата Учебен предмет Преподавател Бр. часове час зала
08.01.2018 БЕЛ Юлияна Геловска 4 16.00 – 19.10 №5А
09.01.2018 ИТ Снежана Иванова 4 16.00 – 19.10 Комп. зала №2
10.01.2018 БЕЛ Юлияна Геловска 4 16.00 – 19.10 №5А
11.01.2018 ИТ Снежана Иванова 4 16.00 – 19.10 Комп. зала №2
12.01.2018 БЕЛ Юлияна Геловска 4 16.00 – 19.10 №5А
13.01.2018 Информатика Снежана Иванова 1 09.30 – 10.10 Комп. зала №2
ИТ Снежана Иванова 3 10.20 – 12.40 Комп. зала №2
БЕЛ Юлияна Геловска 4 13.00 – 16.10 №5А
15.01.2018 Информатика Снежана Иванова 4 16.00 – 19.10 Комп. зала №2
16.01.2018 БЕЛ Юлияна Геловска 4 16.00 – 19.10 №5А
17.01.2018 Информатика Снежана Иванова 4 16.00 – 19.10 Комп. зала №2
18.01.2018 БЕЛ Юлияна Геловска 4 16.00 – 19.10
19.01.2018 Информатика Снежана Иванова 2 16.00 – 19.10 Комп. зала №2
БЕЛ Юлияна Геловска 2 №5А
20.01.2018 Втори чужд език – руски език Параскева Петрова 4 09.30 – 12.40 №5А
БЕЛ Юлияна Геловска 4 13.00 – 16.10 №5А
22.01.2018 География и икономика Светлана Белчева 4 16.00 – 19.10 №5А
23.01.2018 Втори чужд език – руски език Параскева Петрова 4 16.00 – 19.10 №5А
24.01.2018 География и икономика Светлана Белчева 4 16.00 – 19.10 №5А
25.01.2018 Втори чужд език – руски език Параскева Петрова 4 16.00 – 19.10 №5А
26.01.2018 География и икономика Светлана Белчева 4 16.00 – 19.10 №5А
27.01.2018 Втори чужд език – руски език Параскева Петрова 4 09.30 – 12.40 №5А
География и икономика Светлана Белчева 4 13.00 – 16.10 №5А
29.01.2018 Втори чужд език – руски език Параскева Петрова 4 16.0    – 19.10 №5А

 

Консултации по учебните предмети при съответните преподаватели –  съгласно графика за консултации за I срок на учебната 2017/18 г.

 

 

 

  1. График на изпитите на учениците след ПЪРВА  /януарска сесия/

 

дата час Учебен предмет зала
08.02.2018 г. 14.00 Българси език и литература №5А
09.02.2018 г. 14.00 Втори чужд език– руски език №5А
12.02.2018 г. 14.00 Информационни технологии Комп. зала №2
13.02.2018 г. 14.00 Информатика Комп. зала №2
14.02.2018 г. 14.00 География и икономика №5А