Започва подаването на документи за прием в VIII клас


От 3 юли 2019г. започва подаването на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

Със заповед № РД 10-195 30.04.2019г. на Министъра на образованието и науката ПГ „Велизар Пеев“ – Своге е определена за училище, в което се приемат документи за участие в класирането при осъществяване на държавен прием на ученици в VIII клас.

Работно време на служителите, които ще приемат документите за участие в първи етап на класиране е следното:

  • 03.07.2019 г. (сряда) от 08:00 до 19:00 часа;
  • 04.07.2019 г. (четвъртък) от 08:00 до 19:00 часа;
  • 05.07.2019 г. (петък) от 08:00 до 19:00 часа.

За кандидатстващите в специалности от професии е необходимо медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Оригиналите на документите за завършен VII клас се носят за сверяване!

Leave a Comment