ЗАПОВЕД от 27 октомври 2020 г. на министъра на образованието и науката


В изпълнение на Заповед № РД09-3457/27.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците, записани в дневна, задочна и индивидуална форма на обучение ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Leave a Comment