Европейска седмица на програмирането


В периода от 10 до 25.10.2020г. училищата във всички европейски страни отбелязаха важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата „Европейска седмица на програмирането” по инициатива на Европейската комисия. Професионална гимназия „Велизар Пеев“ участва, под ръководството на Кирил Филипов – ръководител на STEM център, в две събития:

  1. Роботика и бионика – Съвременно приложение на роботиката и биониката. Предимства и ползи. Роботиката в образованието. Дигитален контрол и сигурност. Дигиталното поколение. Предимства и недостатъци. Дигитална зависимост при децата и превенции за проблема.

https://codeweek.eu/view/352260/robotika-i-bionika

  1. Изкуствен интелект – поглед към дигиталния хоризонт – лекция с образователна цел. Изкуствен интелект, невронни мрежи, машинно самообучение, бионика, когнитивна психология. Предизвикателства и рискове. Роботика. Виртуална реалност. Дигиталните иновации в образованието.

https://codeweek.eu/view/341580/izkustven-intelekt-pogled-km-digitalniya-xorizont

Leave a Comment