Разписание на часовете


ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 40 МИНУТИ

Час Начало Край Междучасие
1 7:50 8:30 5
2 8:35 9:15 20
3 9:35 10:15 10
4 10:25 11:05 10
5 11:15 11:55 10
6 12:05 12:45 5
7 12:50 13:30 10
8 13:40 14:20 5
9 14:25 15:05