ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ


ВРЕМЕТРАЕНЕ: 45 МИНУТИ

 

 

Час Начало Край Междучасие
1 7,45 8,30 5
2 8,35 9,20 20
3 9,40 10,25 10
4 10,35 11,20 10
5 11,30 12,15 10
6 12,25 13,10 5
7 13,15 14,00 10
8 14,10 14,55  

Leave a Comment