ГРУПА „ЗАБАВНА ФИЗИКА“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“


На 11.12.2019 г. ученици от 9-ти клас на ПГ „Велизар Пеев“ гр. Своге посетиха Физическия факултет. По предварителна уговорка с госпожа Кацарова, ръководител по проект „Подкрепа за успех“, която водеше групата, в продължение на два учебни часа с тях бяха обсъдени законите на механиката. Беше им показано как чрез наблюдения и с логически изводи се стига до законите на Нютон и какво е тяхното значение в контекста на преминаване от средновековното схоластично мислене към съвременната наука, основана на експеримента и използваща математиката като основен инструмент.

Учениците взеха активно участие в експерименти, които показват валидността на трите закона на Нютон. Срещата завърши с кратка беседа за това как науката помага за развитието на обществото. Като пример беше посочено как в тежките времена по време и след Първата световна война се раждат две теории: Общата теория на относителността и Квантовата механика. Едната определя прогреса през 20 век и досега, другата тепърва ще разкрива нови хоризонти пред нас.

Leave a Comment