ВИПУСК 2019


За всеки край има спомени и едно начало!

Мечтайте, обичайте, усмихвайте се и бъдете щастливи!

На добър час, скъпи абитуриенти!

XII „А“ клас – „Системно програмиране“,
с кл. р-л Снежана Иванова

XII „Б“ клас – „Икономика и мениджмънт“,
с кл. р-л Марио Александров

XII „В“ клас – „Компютърна графика“ и „Машини и системи с ЦПУ“,
с кл. р-л Десислава Йорданова

XII „Г“ клас – „Кетъринг“,
с кл. р-л Искра Кирова

XII „Д“ клас –„ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“,
с кл. р-ли Даниела Гочева и Радка Трашлиева

Мис бал 2019 – Гергана Колева – XII „Б“ клас

Мистър бал 2019 – Марио Тошев – XII „Г“ клас

Leave a Comment