Важно съобщение


На вниманието на ученици и родители!

06.02.20г. (четвъртък) е присъствен ден само за учениците, които участват в подготовката на патронния празник и Деня на шоколада.

07.02.20г. (петък) – патронен празник и Ден на шоколада. Присъствието на всички ученици е задължително!

Отправяме покана и към техните семейства!

Шоколадовата изложба ще бъде отворена до 18.00 часа.

Leave a Comment