ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ


На основание Заповед № РД 09-3171/12.11.2020 г на министъра на образованието и науката и според актуална информация от Общински кризисен щаб – Своге, ръководството на ПГ «Велизар Пеев» взе решение за въвеждане на график и редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда.

Период Присъствено обучение ОРЕС
от 16.11.2020г. до 27.11.2020г. VІІІ, ІХ и Х клас ХІ и ХІІ клас
от 30.11.2020г. до 11.12.2020г. VІІІ, ХІ и ХІІ клас ІХ и Х клас
от 14.12.2020г. до 18.12.2020г. VІІІ, ІХ и Х клас ХІ и ХІІ клас
от 21.12.2020г. до 23.12.2020г. VІІІ, ХІ и ХІІ клас ІХ и Х клас

 

За периода на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за съответните паралелки се използват средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебният процес се осъществява синхронно в платформата Google Classroom, като се спазват дневното и седмичното разписание на часовете.

Leave a Comment