Важна информация за всички седмокласници и техните родители


За община Своге, със Заповед № РД 10-206 / 16.06.2020г. на Началника на РУО София-регион е определено документи за кандидатстване в VIII клас за учебната 2020/2021 година да се подават в ПГ „Велизар Пеев“.

Директорът на гимназията и училищната комисия изпълняват задълженията си съгласно изискванията на Наредба №10/01.09.2016г. и при спазване графика на дейностите, утвърден със Заповед № РД 09-2152/27.08.2019г. на министъра на образованието и науката.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 13 до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране от 20 до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране на 24 и 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

Понеделник              от 9:00 до 17:00 часа

Вторник                     от 9:00 до 17:00 часа

Сряда                         от 9:00 до 17:00 часа

Четвъртък                  от 9:00 до 17:00 часа

Петък                         от 9:00 до 17:00 часа

Събота                       от 9:00 до 13:00 часа

Неделя                       от 9:00 до 13:00 часа

Leave a Comment