Церн – модерния храм на науката


От 22.07 до 27.07.2018г. Марияна Кацарова, преподавател по физика в ПГ „Велизар Пеев“, участва в Националната обучителна програма за учители по природни науки в Церн, Швейцария.

Какво е Церн: Европейска организация за ядрени изследвания. Това е най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици. В Церн е разположен най-големият ускорител на частици с диаметър 27 км и се намира на 100 м под земята.

Мисиите на Церн обхващат 4 области:

  • в областта на науката – разширява границите на познанието, като дава отговори на въпросите за тайните на големия взрив; какво е маса и защо някои елементарни частици нямат маса и пр.
  • в областта на технологиите – в Церн е създаден през 1989г. www или уеб достъп до милиони сайтове; изградена е “Grid” (грид) мрежата;
  • образователна мисия – да се запалят младите хора към точните науки чрез различни обучителни курсове;
  • сътрудничество – като мисия на Церн обединява хора от всички науки да работят заедно или, накратко, в Церн се твори наука без граници.

Госпожа Кацарова, заедно със свои ученици, подготви и представи на 18.10.2018г. презентация за своето посещение в Церн.

Учениците от VIII “а”, VIII “г”, X “б” и XI “в” клас бяха първите, които имаха възможността да се запознаят с интересни факти и впечатления от човек посетил лично модерния храм на науката – Церн.

Галерия:

Leave a Comment