Участие в Национални дни за учене през целия живот


От 3 до 5 октомври 2018г. в гр. Пловдив се проведоха Национални дни за учене през целия живот, организирани от Министерството на образованието и науката и екипа на националния координатор за учене на възрастни.

В рамките на дните бяха организирани: Национален заключителен форум, свързан с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE); Изложение на институции и организации за учене на възрастни; Церемония за връчване на годишните награди в сектора за учене на възрастни, както и други съпътстващи прояви.

За четвърта поредна година ПГ „Велизар Пеев“ впечатли гости и участници в Националните дни за учене през целия живот с атрактивен щанд и изкустни изделия на изложението в Пловдив.

Националните дни за учене през целия живот се осъществяват по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment