Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година


Всички ученици трябва да се явят на 17.09.2018г. най-късно до 9:15ч. в двора на училището, за да заемат местата си за откриването на учебната година!

Информация за класните ръководители на новите паралелки:

VIII А клас „Електрически превозни средства“ – класен р-л Милен Панчев

VIII Б клас „Икономика и мениджмънт“ и

„Компютърна техника и технологии“ – класен р-л Марина Кръстанова

VIII В клас „Компютърна графика“ – класен р-л Станимира Владимирова

VIII Г клас „Кетъринг“ – класен р-л Йорданка Григорова

Leave a Comment