Родителски срещи


Родителските срещи ще се проведат на следните дати:

  • 8 клас – 19.09.2017 от 17.30ч.;
  • 9 клас – 19.09.2017 от 17.30ч.;
  • 10 клас – 25.09.2017 от 17.30ч.;
  • 11 клас – 25.09.2017 от 17.30ч.;
  • 12 клас – 27.09.2017 от 17.30ч.

Leave a Comment