РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


Уважаеми родители, за новата учебна 2018/2019 година, родителските срещи ще се проведат по следния график:

  • за VIII клас – 20.09.2018г. от 17:30 часа
  • за IX клас – 19.09.2018г. от 17:30 часа
  • за X клас – 26.09.2018г. от 17:30 часа
  • за XI клас – 27.09.2018г. от 17:30 часа
  • за XII клас – 27.09.2018г. от 17:30 часа

Leave a Comment