ПОСЛАНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА БРОЕНЕ НА 100 ДНИ ДО ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МИРА


13 юни 2017

При поемането на задълженията ми като Генерален секретар през януари тази година, първото ми задължение беше да изпратя апел за мир – призив към гражданите, правителствата и лидерите навсякъде по света да поставят мира на първо място.

Международният ден на мира, отбелязван всяка година на 21 септември, олицетворява нашия споделен стремеж да сложим край на ненужното страдание, причинено от въоръжените конфликти. Той предлага на хората по света момент, в който да признаят връзките, които ги свързват, независимо от тяхната родна страна. Това е ден, в който Обединените нации призовават към прекратяване на огъня в световен мащаб за 24 часа, с надеждата, че един мирен ден може да доведе до друг, а той до следващ и в крайна сметка оръжията да затихнат.

Всъщност да постигнеш мир не означава само да се свалят оръжията. Истинският мир изисква изграждане на мостове, борба с дискриминацията и зачитане на човешките права за всички хора по света.

Ето защо темата на Международният ден на мира тази година е: „Заедно за мир: уважение, безопасност и достойнство за всички“, акцентиращ по-специално върху тежкото положение на бежанците и мигрантите по целия свят. Наше задължение като международна общност е да гарантираме, че всеки, който е принуден да напусне своя дом, ще получи защитата, която му се полага според нормите на международното право. Наше задължение като човешко семейство е да заменим страха с доброта.

През следващите 100 дни нека си спомним, че милиони уязвими членове на обществото, много от които са изгубили всичко, се нуждаят от разбиране и помощ. Нека заедно да измислим какво можем да направим, за да им помогнем. Нека признаем колко много те са допринесли за своите родни страни и за обществото. И нека удвоим нашите усилия, насочени към корените на конфликта, да увеличим работата си по постигането на целите за устойчиво развитие, и на първо място да засилим акцента върху превенцията на насилието.

Отваряйки сърцата си, събирайки ръцете си ние можем да се доближим до постигането на мир, благоденствие и защита за всички.

 

Антониу Гутериш

Leave a Comment