ПГ „В. Пеев“ е в списъка на МОН за иновативни училища


Подробности: http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2646

Leave a Comment