ПГ „Велизар Пеев“ отбелязва Европейския ден на езиците – 26 септември


Целта на този ден е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на езици през целия живот. В Европейския съюз има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на имигранти.

За първи път Европейският ден на езиците е организиран от Съвета на Европа през 2001 г. като част от Европейската година на езиците. Европейската комисия и Европейският център за съвременни езици към Съвета на Европа участват активно в организирането на посветени на езиците прояви на самия ден и в дните около него.

Специален гост на ПГ „Велизар Пеев“ по случай Европейския ден на езиците е Росен-Андрей Охеда – пътешественик, посетил 169 държави на 7 континента. Говори свободно пет езика – български, английски, руски, португалски и испански.

На 27 септември (четвъртък) част от учениците на ПГ „Велизар Пеев“ ще имат възможността да присъстват на среща-разговор с госта.

Презентация

Leave a Comment