На вниманието на зрелостниците!


В периода от 18.06. до 20.06.2018 г. вкл., от 11.00 до 15.00 ч. зрелостниците могат да прегледат оценените си писмени работи от ДЗИ. Проверката се извършва електронно в канцеларията на училището и в присъствието на член на Училищната зрелостна комисия.

Leave a Comment