НОВО ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ


влиза в сила от 15.01.2018г. – понеделник
Час Начало Край Междучасие
1 7:45 8:25 5
2 8:30 9:10 20
3 9:30 10:10 10
4 10:20 11:00 10
5 11:10 11:50 10
6 12:00 12:40 5
7 12:45 13:25 10
8 13:35 14:15  

Leave a Comment