Литературен клуб


Празничен урок

На 6 март учениците от Литературния клуб по проект „Твоят час” направиха празничен урок посветен на 140 години от Освобождението на България, 170 години от рождението на Христо Ботев и 145 години от обесването на Васил Левски.