Информационна кампания по проект „Подкрепа за младежкото предприемачество“


Днес, 28.09.2018г. в ПГ „Велизар Пеев“ се проведе информационна среща, на която екипът на компанията „Корект Консултинг Груп“ представи проекта „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“ BG05M9OP001-1.023-0057.C01.

Целите на проекта са:

  • Насърчаване на предприемачеството и развитие на умения за собствена стопанска дейност сред мадежите.
  • Предоставяне на комплекс от услуги и обучения, които да подпомогнат младите хора, желаещи да стартират собствен бизнес, да придобият знания и умения, чрез които да превърнат своите идеи в жизнеспособни бизнес планове и в последствие да реализират и управляват устойчиво собствена стопанска дейност.
  • Преставяне на актуални възможности за национално и европейско финансиране на стартиращи предприятия и иновационни бизнес идеи и продукти.

На презентацията присъстваха ученици от XI и XII клас със специалности „Икономика и Мениджмънт“ и „Системно програмиране“.

Представители на Община Своге бяха заместник кметовете г-жа Нина Копринджийска и инж. Георги Петков.

Проектът е на Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа на предприемачеството.

« 1 на 5 »

Leave a Comment