За зрелостниците


Всички зрелостници, които желаят да проверят оценените си писмени работи от държавните зрелостни изпити, могат да го направят в тридневен срок: 13.06. – 15.06.2017 г. вкл. от 11.00 до 15.00 ч. Проверката се извършва електронно в канцеларията на училището и в присъствието на член на Училищната зрелостна комисия.

Leave a Comment