Един различен час


На 1-ви юни учениците от Х „В“ клас на ПГ „Велизар Пеев“ се включиха в „най-мащабния урок в света“ (World’s Largest Lesson”) – една инициатива на УНИЦЕФ за популяризиране на Целите за устойчиво развитие на ООН сред младите хора.

Класът, разделен на три групи, представи в открит урок на английски език различни възможности за повишаване на качеството на живот и постигане на добро здраве и хармония. Екипите бяха избрали различни творчески подходи и презентационни формати – пауър поинт, плакатно онагледяване, двуезични диплянки и листовки, скеч елементи. После споделиха как е протекъл процесът на подготовка и отговориха на въпросите на публиката от ученици, учители и родители.

Галерия:

Leave a Comment