Визита на Фондация „Америка за България“ в ПГ „В. Пеев“


Днес, 30 май 2018г. гости на ПГ „Велизар Пеев“ бяха г-жа Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България“, г-жа Наталия Митева, програмен директор „Образование“ към Фондация „Америка за България“, г-жа Маргарита Попова, заместник-председател и главен секретар на Българската стопанска камара, г-н Илия Левков, председател на УС на ИКЕМ, г-н Иван Костов, главен секретар на ИКЕМ, доц. д-р инж. Огнян Манолов, член на УС на ИКЕМ. На работна среща с ръководството на ПГ „Велизар Пеев“ бяха обсъдени плановете за развитие на учебното заведение. Гостите разгледаха материалната база и се срещнаха с ученици при посещение на часовете в няколко паралелки.

 

 

 

 

 

 

 

VIII а клас

специалност „Електрически превозни средства“

Leave a Comment