Важно съобщение


Във връзка с обявената грипна ваканция!

НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ: графиците на учебните часове в задочна форма на обучение, за провеждане на поправителните изпити /ХІІ клас/, на изпитите в самостоятелна форма на обучение!

Leave a Comment