Важна информация за родители и ученици от РЗИ


1. ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

Политики, стратегии, добри практики

2. АБСТИНЕНТНИ ПРОЯВИ ПРИ ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ И СПРАВЯНЕ С ТЯХ

ТЮТЮНОПУШЕНЕ-АБСТИНЕНЦИЯ_ТЕРАПИЯ-мед.специалисти

3. АЛКОХОЛЪТ- РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО

Алкохол – родители, възрастни

Leave a Comment