ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ


За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават в училището гнездо – ПГ „Велизар Пеев“ следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (попълва се на място);
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година;
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ:

16.06.2017г. – петък от 08:00 до 18:00 ч.
17.06.2017г. – събота от 09:00 до 16:00 ч.
18.06.2017г. – неделя от 09:00 до 16:00 ч.
19.06.2017г. – понеделник от 08:00 до 18:00 ч.
20.06.2017г. – вторник от 08:00 до 18:00 ч.
21.06.2017г. – сряда от 08:00 до 18:00 ч.
22.06.2017г. – четвъртък от 08:00 до 18:00 ч.

 

ПРЕПОРЪКА: За да бъдете сигурни, че документите за прием след завършен VII клас са подадени коректно, заявете желанието си лично и на хартиен носител!

Leave a Comment