ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ


За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават в училището гнездо – ПГ „Велизар Пеев“ следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (попълва се на място);
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване по БЕЛ и математика;
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ:

20.06.2018г. – сряда от 08:00 до 18:00 ч.
21.06.2018г. – четвъртък от 08:00 до 18:00 ч.
22.06.2018г. – петък от 08:00 до 18:00 ч.
23.06.2018г. – събота от 09:00 до 14:00 ч.
24.06.2018г. – неделя от 09:00 до 14:00 ч.
25.06.2018г. – понеделник от 08:00 до 18:00 ч.
26.06.2018г. – вторник от 08:00 до 18:00 ч.

 

 

ПРЕПОРЪКА: За да бъдете сигурни, че документите за прием след завършен VII клас са подадени коректно, заявете желанието си лично и на хартиен носител!

 

Leave a Comment