Важна информация за всички седмокласници и техните родители

За община Своге, със Заповед № РД 10-206 / 16.06.2020г. на Началника на РУО София-регион е определено документи за кандидатстване в VIII клас за учебната 2020/2021 година да се подават в ПГ „Велизар Пеев“. Директорът на гимназията и училищната комисия изпълняват задълженията си съгласно изискванията на Наредба №10/01.09.2016г. и при…
Read more

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2020

Дипломирането на випуск 2020 беше открито от първия ученически гвардейски отряд на град Своге. Официален гост на церемонията за връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на випуск 2020г. беше Йордан Йовчев. Той е първият гимнастик участвал в шест поредни олимпиади, двукратен световен шампион и два…
Read more

ПГ „Велизар Пеев“ с грамота за Иновативно училище на Уча.се в България

В една нетрадиционна учебна година, с втори срок преминал в дистанционно обучение, ПГ „Велизар Пеев“ беше отличена като „Иновативно училище на България“ от образователната организация Уча.се. „Благодарим Ви за избора да бъдете част от промяната в българското образование!“ Екипът на Уча.се За връзка снас: schools@ucha.se

ПОБЕДИТЕЛИ В УЧИЛИЩЕН ОНЛАЙН КОНКУРС НА ТЕМА: „СВЕТЪТ ДНЕС, СВЕТЪТ УТРЕ“

в категория рисунка Първо място: Благослава Бисерова Кирилова, XI В клас – предметна награда: графичен таблет в категория есе Първо място: Мариана Илиева Георгиева, XII Б клас – парична награда в размер на 100 лв. Второ място: Емилиян Павлов Лозанов, XI В клас – парична награда в размер на 50…
Read more

Важни срокове за кандидат-гимназисти

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование   Вид дейност Срок Обявяване на списъци с разпределението на учениците…
Read more

Интервю на Станчо Атанасов пред сп. Енерджи ревю

Професионална гимназия (ПГ) „Велизар Пеев“ е първото средно училище в страната, в което се предлага прием в специалност „Електрически превозни средства“. Какви бяха мотивите за откриването на специалността, какъв е интересът към нея и как премина подготовката на преподавателите? Така е, ПГ „Велизар Пеев“ е първата в страната, в която…
Read more

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Първата Панорама на професионалното образование и обучение в Софийска област е организирана виртуално от Регионално управление на образованието – София-регион. Целта е да се подпомогнат кандидат-гимназистите да направят информиран избор на образование и професия, съобразен с търсенето на пазара на труда и да се популяризира професионалното образование и обучение в…
Read more

Последен учебен ден на ВИПУСК 2020

Ръководството и учителите на ПГ „Велизар Пеев“ поздравяват учениците от ВИПУСК 2020 с последния им учебен ден! Скъпи абитуриенти, тържествено изпращане ще бъде организирано за връчването на дипломите. Точната дата ще бъде обявена по-късно. Очаква се заповед на министъра на образованието.

Съобщение

Редовната сесия на задочно обучение в XI клас, специалност „Електрически машини и апарати“ трябваше да се проведе през месец  април 2020 г., на основание Правилника за дейността на училището.  Поради извънредното положение в страната се отлага за месец май от 07.05.2020 г., като обучението ще се проведе дистанционно.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ – СВОГЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:   Електрически превозни средства Компютърна графика Компютърна техника и технологии Икономика и мениджмънт Кетъринг   Всички специалности са с разширено изучаване на английски език, втори чужд език – немски или руски. След успешно издържани държавни…
Read more