ПГ „Велизар Пеев“ отбелязва Европейския ден на езиците – 26 септември

Целта на този ден е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на езици през целия живот. В Европейския съюз има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на…
Read more

Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година

Всички ученици трябва да се явят на 17.09.2018г. най-късно до 9:15ч. в двора на училището, за да заемат местата си за откриването на учебната година! Информация за класните ръководители на новите паралелки: VIII А клас „Електрически превозни средства“ – класен р-л Милен Панчев VIII Б клас „Икономика и мениджмънт“ и…
Read more

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители, за новата учебна 2018/2019 година, родителските срещи ще се проведат по следния график: за VIII клас – 20.09.2018г. от 17:30 часа за IX клас – 19.09.2018г. от 17:30 часа за X клас – 26.09.2018г. от 17:30 часа за XI клас – 27.09.2018г. от 17:30 часа за XII клас…
Read more

Прием в 8 клас за 2018/2019 уч. година – 3 етап

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „КOMПЮТЪРНА ГРАФИКА“ № ФЛАГ ВХ.№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ 1 1 2300855 Яна Валериева Кръстева 2 1 2301325 Мариела Антонова Величкова 3 1 2301933 Дениз Красимиров Трайчев 4 1 2300689 Елена Цветанова Христова 5 1 2301473 Светлин Светославов Славов 6 1 2300605 Беатрис Галинова Христова…
Read more

Открит урок

На 27.06.2018 г. се състоя открит урок в час по „Програмиране I“ в IX a клас, специалност „Системно програмиране“. В присъствието на Магдалена Ананиева – ст. експерт БЕЛ към РУО София – област, Незабравка Белева – експерт в дирекция ОБГУМ в МОН и Асенка Христова – външен експерт,  Алберт Василев,…
Read more

Един различен час

На 1-ви юни учениците от Х „В“ клас на ПГ „Велизар Пеев“ се включиха в „най-мащабния урок в света“ (World’s Largest Lesson”) – една инициатива на УНИЦЕФ за популяризиране на Целите за устойчиво развитие на ООН сред младите хора. Класът, разделен на три групи, представи в открит урок на английски…
Read more