ПРИЕМ СЛЕД 8. КЛАС

за учебната 2017/2018 година   Специалност – Електрически машини и апарати Код – 5220201 Срок на обучение – 4 години Чужд език – английски език Втори чужд език – немски или руски език Балообразуване: утроената оценка по математика от свидетелството за завършен VIII клас оценката по физика от свидетелсвото за…
Read more

ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

за учебната 2017/2018 година   Специалност – Електрически превозни средства Код – 5250104 Чуж език – интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/ Втори чужд език – немски или руски език Срок на обучение – 5 години Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ удвоената оценка от теста по…
Read more

КОНСУЛТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ

Професионална гимназия „Велизар Пеев” организира безплатни консултации по математика за 7. клас. Датите са: 9, 10, 12, 15, 16 и 17 май от 15:00 часа. Преподаватели: Анелия Петрова, Анжела Василева, Кирилка Стоичкова

ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ

На 26 април 2017г. Професионална гимназия „Велизар Пеев” се включва в международната инициатива „Ден без асансьори” (No Elevators Day). Това е европейска инициатива част от целогодишната кампания NowWeMOVE, която раздвижва все повече хора, посредством събития свързани с физическата активност и спорта. Инициативата има за цел да фокусира общественото внимание върху…
Read more

Един ден от живота на МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ

Участниците в групата МЛАД ЛИДЕР по проекта на МОН „Твоят час’ се срещат ежеседмично, за да споделят своите постижения и виждания за подобряване на околната среда и света като цяло. Заниманията им са посветени на развитие на уменията да идентифицират общностни нужди и цели и съмишленици, начинитете да привлекат за…
Read more

Клуб „Да празнуваме заедно“ на Националния фестивал на авторска драматургия и театър на английски език

Постановката „The Gifts of the Magi“ („Даровете на влъхвите“ на О’Хенри), изпълнена от „Театър на английски език“ към клуб „Да празнуваме заедно“, с ръководител Юлиана Илиева, представи София област на Националния фестивал на авторска драматургия и театър на английски език в град Кюстендил. Организатори на фестивала са Министерството на образованието…
Read more

ПГ „Велизар Пеев” – част от новото бъдеще в автомобилната индустрия

Стартът на информационната кампания за електромобилност беше поставен на 13.04.2017г. в ПГ „Велизар Пеев”, гр. Своге. Експертите от ИКЕМ, Илия Левков, Боян Захариев, проф. Иван Миленов, проф. Огнян Манолов, инж. Диана Николова, Грета Георгиева представиха пред гостите основните важни и ключови моменти от развитието и тенденциите на електрическата мобилност. Представител…
Read more